سید عباس سیدی

رساله دکتری با عنوان

 «la pertinence du modèle français de la société civile professionnelle pour le notariat iranien»

با اعطای درجه

«Très honorable avec les félicitations du jury» 

«رساله ای موجب افتخار با تبریک همه اعضای هیات داوران» 

https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/out/theses/2013_out_seyedi_arani_s_a.pdf

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲حقوق قضاییشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۸حقوق بین الملل خصوصی و تطبیقیلیون ۳ فرانسه
دکترای تخصصی۱۳۹۲حقوق خصوصیلیون ۳ فرانسه

سوابق اجرایی

* کارشناس حقوقی دفتر کمیسیون لوایح هیات دولت

* سابقه کارآموزی وکالت دادگستری

* سابقه سردفتری

 

 

 

* احراز رتبه «Très honorable avec les félicitations du jury» در مقطع دکتری (بالاترین رتبه برای دانشجویان رشته حقوق در کشور فرانسه)

* احراز رتبه پژوهشگر نمونه دانشکده حقوق و علوم انسانی در سال ۱۳۹۸

* احراز رتبه استاد نمونه آموزشی دانشکده علوم انسانی و حقوق دانشگاه کاشان در سال 1402.

 

 

 

حقوق مدنی

حقوق تجارت

حقوق بین الملل خصوصی

متون حقوقی به زبان فرانسه

داوری بین المللی

حقوق ثبت

حقوق جزای عمومی

مسئولیت مدنی 

اسباب قرابت 

احوال شخصیه

ارث و وصیت

عقد نکاح

تابعیت اعضای خانواده 

مقررات بین المللی حقوق خانواده 

سمینار 

کار تحقیقی 

* مشاور کمیسیون اموزش و پژوهش کانون سردفتران و دفتریاران

* هیات علمی دانشگاه کاشان

* داوری کتاب و مقالات علمی پژوهشی تحقیقاتی

* تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی تهران (درس حقوق تجارت)

* تدریس در دانشگاه الزهرا (حقوق جزای عمومی)

 

حقوق مدنی

حقوق تجارت

حقوق بین الملل خصوصی

متون حقوقی به زبان فرانسه

داوری بین المللی

حقوق ثبت

حقوق جزای عمومی

مسئولیت مدنی 

اسباب قرابت 

احوال شخصیه

ارث و وصیت

عقد نکاح

تابعیت اعضای خانواده 

مقررات بین المللی حقوق خانواده 

سمینار 

کار تحقیقی 

سوابق پژوهشی

* عضویت در انجمن بین المللی، اروپایی و تطبیقی EDIEC 

* عضویت در مرکز تحقیقات بین الملل خصوصی CREDIP

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -