ضرورت سازماندهی حقوقی کسب و کارهای استارت آپی

نویسندگانسید عباس سیدی آرانی- مریم بخشی
همایشاولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه کاشان
تاریخ برگزاری همایش۱۴۰۱/۱۱/۲۶
محل برگزاری همایشکاشان
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله