مهسا سهیل شمائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷ریاضی کاربردیدانشگاه الزهرا(س)
کارشناسی ارشد۱۳۹۰علوم کامپیوتر-نظریه محاسباتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۹۷ریاضی کاربردی-علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی امیرکبیر

برنامه کاری هفتگی

برنامه کلاسی اینجانب به صورت ذیل است و همچنین برنامه حضور در دانشکده با هماهنگی قبلی از طریق فضای مجازی امکان پذیر است.

نحوه ارتباط نیز از طریق پیام رسانهای مجازی و همچنین ایمیل دانشگاهی می‌باشد.