یک روش ناحیه اعتماد تطبیقی نایکنوای تصادفی

نویسندگانمهسا سهیل شمائی,زینب سعیدیان طریی
همایشچهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۳-۰۷-۰۴ - ۲۰۲۳-۰۷-۰۶
محل برگزاری همایش1 - کاشان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

امروزه روش‌های تقریبی تصادفی به عنوان دسته‌ای از روش‌های کارا برای حل مسائل مقیاس بزرگ مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این راستا، در این مقاله یک روش ناحیه اعتماد تصادفی را ارائه می‌دهیم. روش پیشنهادی برای حل زیرمساله ناحیه اعتماد از تکنیک گرادیان مزدوج استفاده می‌کند. از سوی دیگر با استفاده از فرآیند زیرنمونه‌گیری به محاسبه مقادیر بردار گرادیان و ماتریس هسیان می‌پردازد. همچنین، همگرایی سراسری الگوریتم پیشنهادی تحت برخی شرایط استاندارد اثبات می‌شود. نتایج عددی حاصل از پیاده‌سازی الگوریتم بر روی مجموعه داده‌ها بیانگر کارایی الگوریتم جدید برای حل مسائل مقیاس بزرگ است.

کلید واژه ها: ناحیه اعتماد، بهینه‌سازی نامقید، شعاع تطبیقی، بهینه‌سازی تصادفی