پروژه های کارشناسی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

پروژه کارشناسی:

1-    علی قجاوند، "طراحی و ساخت دستگاه مهپاش تجزیه در اثر گرما (Spray Pyrolysis)"، بهمن 1393

2-    زهرا قربانی، "طراحی و ساخت سیستم لایه نشانی چرخشی"، بهمن 1393

3-    صدیقه سادات حسین پورمشکانی، "مدیریت انرژی در دانشگاه کاشان"، بهمن 1393


پایان نامه های کارشناسی ارشد:

1-    زهرا عظامی، "ساخت و مشخصه­یابی لایه­های نانومتری تیتانیوم دی­اکسید و مس­اکسید به روش پاشش تجزیه حرارتی جهت کاربرد در سلول­های خورشیدی نانوساختار تمام اکسیدی"، 22/12/1396، استاد راهنما: نفیسه شریفی

2-    زهرا خیرخواه، "ساخت و مشخصه­یابی نانوکامپوزیت نقره و گرافن آلاییده شده با عناصر بور و نیتروژن و کاربرد آن­ها در حسگر زیستی"، 07/12/1396، استاد راهنما: نفیسه شریفی

3-    فاطمه اسماعیل زاده کلنتری، "ساخت سلول خورشیدی نانوساختار پروسکایتی و بررسی لایه­ی فعال آن"،30/11/1396، استاد راهنما : نفیسه شریفی، استاد مشاور: محمدباقر قریشی

4-    نیما خلیفه سلطان، "ساخت لایه نازک Cu2O به روش الکتروشیمی جهت کاربرد در سلول­های خورشیدی تمام اکسیدی"، 08/08/1396، استاد راهنما: نفیسه شریفی

5-    کامران حیدریان، " ساخت و شناسایی خواص نانو کامپوزیت‌های Ag/RGO، RGO/Fe3O4، RGO/AuFe3O4/Ag و ساخت حسگر زیستی هیدروژن پراکسید بر پایه‌ی آن‌ها "، 27/06/1396، استاد مشاور: نفیسه شریفی، راهنمای اول: دکتر محمد الماسی کاشی

6-    صدیقه فلاحی، "تهیه زیست حسگر مبتنی بر الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با گرافن اکسید، پلی آنیلین و قطعه­ی DNA برای تشخیص miRNA-21 به عنوان شناساگر زیستی سرطان"، 20/03/1396، استاد راهنمای اول: نفیسه شریفی، استاد راهنمای دوم: دکتر حسینعلی رفیعی پور

7-    احسان حسینی؛ " ساخت لایه جاذب پروسکایتی مختلف و بررسی آن­ها بر عملکرد سلول خورشیدی نانوساختار"، 10/12/1395، استاد مشاور: نفیسه شریفی، استاد راهنما: دکتر محمدباقر قریشی

8-    حمید صفری، "جذب فنل از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات تهیه شده از ذغال درخت تاق"، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،  24/03/1395، استاد مشاور: نفیسه شریفی، اساتید راهنمای اول و دوم: محمدباقر میرانزاده، اشرف مظاهری

9-    فاطمه حسن زاده، "ساخت و مشخصه­یابی لایه سدی به منظور استفاده در فوتوآند سلول­های خورشیدی نانوساختار حالت جامد"، دانشگاه کاشان،31/06/1394، استاد راهنمای دوم: نفیسه شریفی، استاد راهنمای اول: دکتر مصطفی زاهدیفر

  

پایان نامه های دکتری:

1-    ناعمه آیینه، "بررسی اثر نانوذرات فلزی و هسته-پوسته بر عملکرد سلول­های خورشیدی نانوساختاری پروسکایت"، دانشگاه یزد، 1396/078/05، استاد مشاور: نفیسه شریفی، استاد راهنما: عباس بهجت

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۲۹