قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مهندسی مکانیک- طراحی جامداتدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیدانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتری۱۳۸۲مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیدانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۹

سوابق اجرایی

 1.  

معاون دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان: از ۲۰ شهریور ۱۳۸۳ تا ۱۴ دی ۱۳۸۴

مدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان: از ۶ مهر ۱۳۸۳ تا ۲۰ اسفند ۱۳۸۵

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه کاشان: از ۲۶ مهر ۱۳۸۴ تا ۲۸ مرداد ۱۳۸۷

رئیس پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان: از  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۱ تیر ۱۳۹۰

معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان: از ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۱

معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان: از ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۳

معاون دانشجوئی دانشگاه کاشان: از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۲۶ دی ۱۳۹۶

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان: از ۲۷ دی ۱۳۹۶  تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان: از ۴ مهر ۱۴۰۱ تا کنون

 1.  

پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۳۸۳

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۸۷

پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۳۸۹

پژوهشگر نمونه استانی در سال ۱۳۹۰

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۰

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال ۱۳۹۱

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال ۱۳۹۲

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۲

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال ۱۳۹۳

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال ۱۳۹۴

پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۳۹۵

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۵

 انتقال حرارت ۱

انتقال حرارت ۲

آزمایشگاه انتقال حرارت

تهویه مطبوع و حرارت مرکزی

طراحی مبدلهای حرارتی

محاسبات عددی پیشرفته

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

 توربولانس

 1. همکاری آموزشی و پژوهشی با جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران: ۱۳۷۲- ۱۳۶۸ و ۱۳۷۶- ۱۳۷۵
 2. همکاری آموزشی با بخش مکانیک دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنرکرمان: ۱۳۷۵- ۱۳۷۴
 3. تدریس در دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان: از تابستان ۱۳۷۶ تاکنون
 4. انجام پروژه تحقیقاتی در واحد تحقیقات ومطالعات مجتمع مس سرچشمه: ۱۳۸۲- ۱۳۷۹
 5. عضو شورای دانشگاه: از سال ۱۳۹۰ تا کنون
 6. دبیر علمی بخش مکانیک مجله مدیریت انرژی: از سال ۱۳۹۰ تا کنون
 7. عضو شورای پژوهشکده انرژی از سال ۱۳۹۱ تا کنون
 8. عضو ثابت کارگروه بررسی توانایی علمی در کارگروه حرارت و سیالات- تبدیل انرژی از سال  ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷
 9. عضو کمیسیون تخصصی مکانیک هیئت ممیزه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷
 10. دبیر شورای فرهنگی دانشکده مکانیک از سال ۱۳۹۲  تاکنون
 11. استاد مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی مکانیک از سال ۱۳۹۲ تاکنون
 12. استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر از سال ۱۳۹۴ تاکنون
 13. عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه کاشان از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰

انتقال حرارت

محاسبات عددی

دینامیک سیالات محاسباتی

توربولانس

سوابق پژوهشی

 1.  

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مقررات آموزشی، مهر ۹۱، ۳۰ ساعت، دانشگاه کاشان.

 1.  

دبیر اجرایی چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، ۱۳۹۰

 1.  

۱- عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی، ۲۱/۱/۹۵

۲عضو هیات تحریریه نشریه علمی-پژوهشی  Petroleum Business Review (PBR)، ۲۹ / ۴/ ۹۹

برنامه کاری هفتگی

برنامه آموزشی، اجرائی و راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحت سرپرستی-نیمسال دوم 1401

دانشکده: مهندسی مکانیک                گروه آموزشی: حرارت و سیالات

تلفن داخلی: 3424                              پست الکترونیکی: sheikhz@kashanu.ac.ir

نحوه پاسخ­گویی، راهنمایی و مشاوره: حضوری، تماس تلفنی، ایمیل، پیام‌رسان ایتا.

   ساعت

ایام هفته

8

10

12

12.30

14

16

18

شنبه

امور معاونت آموزشی دانشکده

امور معاونت آموزشی دانشکده

نماز و ناهار

امور معاونت آموزشی دانشکده

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

انتقال حرارت افزایشی (مجازی)

یکشنبه

دینامیک سیالات محاسباتی

(کلاس 120 پژوهشکده انرژی)

امور معاونت آموزشی دانشکده

نماز و ناهار

امور معاونت آموزشی دانشکده

مباحث منتخب در انتقال حرارت

مباحث منتخب در انتقال حرارت

دوشنبه

دینامیک سیالات محاسباتی

(کلاس 120 پژوهشکده انرژی)

شورای دانشکده

نماز و ناهار

امور معاونت آموزشی دانشکده

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

انتقال حرارت افزایشی(مجازی)

سه شنبه

شورای آموزشی دانشگاه

نماز و ناهار

امور معاونت آموزشی دانشکده

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

چهارشنبه

امور معاونت آموزشی دانشکده

نماز و ناهار

امور معاونت آموزشی دانشکده

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

پنج شنبه

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

امتحانات:       دینامیک سیالات محاسباتی س 10 شنبه 27 خرداد      مباحث منتخب در انتقال حرارت س 10 شنبه 3 تیر      

  انتقال حرارت افزایشی س 11 یکشنبه 4 تیر