قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مهندسی مکانیک- طراحی جامداتدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیدانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتری۱۳۸۲مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیدانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۷

سوابق اجرایی

 1.  

معاون دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان: از ۲۰ شهریور ۱۳۸۳ تا ۱۴ دی ۱۳۸۴

مدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان: از ۶ مهر ۱۳۸۳ تا ۲۰ اسفند ۱۳۸۵

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه کاشان: از ۲۶ مهر ۱۳۸۴ تا ۲۸ مرداد ۱۳۸۷

رئیس پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان: از  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۱ تیر ۱۳۹۰

معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان: از ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۱

معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان: از ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۳

معاون دانشجوئی دانشگاه کاشان: از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۲۶ دی ۱۳۹۶

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان: از ۲۷ دی ۱۳۹۶  تا کنون

 1.  

پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۳۸۳

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۸۷

پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۳۸۹

پژوهشگر نمونه استانی در سال ۱۳۹۰

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۰

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال ۱۳۹۱

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال ۱۳۹۲

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۲

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال ۱۳۹۳

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال ۱۳۹۴

پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۳۹۵

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۵

 انتقال حرارت ۱

انتقال حرارت ۲

آزمایشگاه انتقال حرارت

تهویه مطبوع و حرارت مرکزی

طراحی مبدلهای حرارتی

محاسبات عددی پیشرفته

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

 توربولانس

 1. همکاری آموزشی و پژوهشی با جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران: ۱۳۷۲- ۱۳۶۸ و ۱۳۷۶- ۱۳۷۵
 2. همکاری آموزشی با بخش مکانیک دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنرکرمان: ۱۳۷۵- ۱۳۷۴
 3. تدریس در دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان: از تابستان ۱۳۷۶ تاکنون
 4. انجام پروژه تحقیقاتی در واحد تحقیقات ومطالعات مجتمع مس سرچشمه: ۱۳۸۲- ۱۳۷۹
 5. عضو شورای دانشگاه: از سال ۱۳۹۰ تا کنون
 6. دبیر علمی بخش مکانیک مجله مدیریت انرژی: از سال ۱۳۹۰ تا کنون
 7. عضو شورای پژوهشکده انرژی از سال ۱۳۹۱ تا کنون
 8. عضو ثابت کارگروه بررسی توانایی علمی در کارگروه حرارت و سیالات- تبدیل انرژی از سال  ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷
 9. عضو کمیسیون تخصصی مکانیک هیئت ممیزه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷
 10. دبیر شورای فرهنگی دانشکده مکانیک از سال ۱۳۹۲  تاکنون
 11. استاد مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی مکانیک از سال ۱۳۹۲ تاکنون
 12. استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر از سال ۱۳۹۴ تاکنون
 13. عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه کاشان از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰

انتقال حرارت

محاسبات عددی

دینامیک سیالات محاسباتی

توربولانس

سوابق پژوهشی

 1.  

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مقررات آموزشی، مهر ۹۱، ۳۰ ساعت، دانشگاه کاشان.

 1.  

دبیر اجرایی چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، ۱۳۹۰

 1.  

۱- عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی، ۲۱/۱/۹۵

۲عضو هیات تحریریه نشریه علمی-پژوهشی  Petroleum Business Review (PBR)، ۲۹ / ۴/ ۹۹

برنامه کاری هفتگی

برنامه آموزشی، اجرائی و راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحت سرپرستی-نیمسال دوم 1400

دانشکده: مهندسی مکانیک                                         گروه آموزشی: حرارت و سیالات

تلفن داخلی: 3424 (2241 دفتر معاونت آموزشی)      پست الکترونیکی: sheikhz@kashanu.ac.ir

نحوه پاسخ­گویی، راهنمایی و مشاوره: تماس تلفنی، ایمیل، پیام رسان واتساپ.

   ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

12.30-12

14-12.30

15.30-14

17-15.30

18.30-17

شنبه

امور معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

امور معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نماز و ناهار

جلسه

کمیسیون موارد خاص

امور معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کلاس

محاسبات عددی پیشرفته

کلاس

مباحث منتخب

یکشنبه

کلاس

دینامیک سیالات محاسباتی

جلسه شورای فرهنگی یا شورای مدیران

نماز و ناهار

جلسه هیات رئیسه

جلسه هیات رئیسه

جلسه هیات رئیسه

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

دوشنبه

امور معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جلسه هیات اجرائی جذب یا امور دبیرخانه جذب

نماز و ناهار

تبادل نظر با مدیران

شورای دانشگاه و

 یا  امور اداری

کلاس

محاسبات عددی پیشرفته

کلاس

مباحث منتخب

سه شنبه

کلاس

دینامیک سیالات محاسباتی

جلسه شورای آموزشی یا تحصیلات تکمیلی

نماز و ناهار

امور هیات علمی و دبیرخانه هیات ممیزه

امور معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

چهارشنبه

امور معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جلسه کمیته ترفیعات یا

جلسه شورای مدیران

نماز و ناهار

امور معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

پنج شنبه

جلسه هیات ممیزه یا مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

جلسه هیات ممیزه یا مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

نماز و ناهار

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی