قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مهندسی مکانیک- طراحی جامداتدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیدانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتری۱۳۸۲مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیدانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۵

سوابق اجرایی

 1.  

معاون دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان: از 20 شهریور 1383 تا 14 دی 1384

مدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان: از 6 مهر 1383 تا 20 اسفند 1385

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه کاشان: از 26 مهر 1384 تا 28 مرداد 1387

رئیس پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان: از  12 اردیبهشت 1389 تا 1 تیر 1390

معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان: از 5 اردیبهشت 1390 تا 21 مرداد 1391

معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان: از 22 خرداد 1391 تا 22 شهریور 1393

معاون دانشجوئی دانشگاه کاشان: از 16 اردیبهشت 1393 تا 26 دی 1396

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان: از 27 دی 1396  تا کنون

 1.  

پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 1383

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال 1387

پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 1389

پژوهشگر نمونه استانی در سال 1390

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال 1390

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1391

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1392

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال 1392

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1393

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1394

پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 1395

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال 1395

 انتقال حرارتI

انتقال حرارتII

آزمایشگاه انتقال حرارت

تهویه مطبوع و حرارت مرکزی

طراحی مبدلهای حرارتی

محاسبات عددی پیشرفته

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

 توربولانس

 1. همکاری آموزشی و پژوهشی با جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران: 1372- 1368 و 1376- 1375
 2. همکاری آموزشی با بخش مکانیک دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنرکرمان: 1375- 1374
 3. تدریس در دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان: از تابستان 1376 تاکنون
 4. انجام پروژه تحقیقاتی در واحد تحقیقات ومطالعات مجتمع مس سرچشمه: 1382- 1379
 5. عضو شورای دانشگاه: از سال 1390 تا کنون
 6. دبیر علمی بخش مکانیک مجله مدیریت انرژی: از سال 1390 تا کنون
 7. عضو شورای پژوهشکده انرژی از سال 1391 تا کنون
 8. عضو ثابت کارگروه بررسی توانایی علمی در کارگروه حرارت و سیالات- تبدیل انرژی از سال  1391 تا 1397
 9. عضو کمیسیون تخصصی مکانیک هیئت ممیزه از سال 1391 تا 1397
 10. دبیر شورای فرهنگی دانشکده مکانیک از سال 1392  تاکنون
 11. استاد مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی مکانیک از سال 1392 تاکنون
 12. استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر از سال 1394 تاکنون

انتقال حرارت

محاسبات عددی

دینامیک سیالات محاسباتی

توربولانس

سوابق پژوهشی

 1.  

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مقررات آموزشی، مهر 91، 30 ساعت، دانشگاه کاشان.

 1.  

دبیر اجرایی چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، 1390

 1.  

عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی، 21/1/95