قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی

برنامه آموزشی، اجرائی و راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحت سرپرستی

نیمسال دوم 1402

دانشکده: مهندسی مکانیک                       گروه آموزشی: حرارت و سیالات

تلفن داخلی: 3424                                     پست الکترونیکی: sheikhz@kashanu.ac.ir

نحوه پاسخ­گویی، راهنمایی و مشاوره: حضوری، تماس تلفنی، ایمیل.

    ساعت

ایام هفته

8

10

12

12.30

14

16

18

شنبه

پژوهش و مطالعه

امور معاونت آموزشی دانشکده

نماز و ناهار

امور معاونت آموزشی دانشکده

انتقال حرارت 1

(کلاس 15)

دینامیک سیالات محاسباتی (کلاس مجازی)

ورزش

یکشنبه

دینامیک سیالات محاسباتی (کلاس 21 انرژی)

امور معاونت آموزشی دانشکده

نماز و ناهار

روشهای افزایش انتقال حرارت(دفتر)

امور معاونت آموزشی دانشکده

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

پژوهش و مطالعه

دوشنبه

دینامیک سیالات محاسباتی (کلاس 21 انرژی)

شورای دانشکده

نماز و ناهار

روشهای افزایش انتقال حرارت(دفتر)

جلسات فرهنگی، پژوهش و مطالعه

دینامیک سیالات محاسباتی (کلاس مجازی)

ورزش

سه شنبه

امور معاونت آموزشی دانشکده

شورای آموزشی دانشگاه

نماز و ناهار

امور معاونت آموزشی دانشکده

انتقال حرارت 1

(کلاس 15)

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

پژوهش و مطالعه

چهارشنبه

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

امور معاونت آموزشی دانشکده

نماز و ناهار

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

ورزش

پنج شنبه

مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی

امتحانات:             

انتقال حرارت 1 س 8 یکشنبه 20 خرداد- دینامیک سیالات محاسباتی (مجازی) س 10 یکشنبه 20 خرداد

روشهای افزایش انتقال حرارت س 10 شنبه 26 خرداد- دینامیک سیالات محاسباتی س 10 شنبه 26 خرداد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مهندسی مکانیک- طراحی جامداتدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیدانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتری۱۳۸۲مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیدانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۹

سوابق اجرایی

 1.  

معاون دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان: از ۲۰ شهریور ۱۳۸۳ تا ۱۴ دی ۱۳۸۴

مدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان: از ۶ مهر ۱۳۸۳ تا ۲۰ اسفند ۱۳۸۵

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه کاشان: از ۲۶ مهر ۱۳۸۴ تا ۲۸ مرداد ۱۳۸۷

رئیس پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان: از  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۱ تیر ۱۳۹۰

معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان: از ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۱

معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان: از ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۳

معاون دانشجوئی دانشگاه کاشان: از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۲۶ دی ۱۳۹۶

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان: از ۲۷ دی ۱۳۹۶  تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان: از ۴ مهر ۱۴۰۱ تا کنون

 1.  

پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۳۸۳

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۸۷

پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۳۸۹

پژوهشگر نمونه استانی در سال ۱۳۹۰

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۰

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال ۱۳۹۱

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال ۱۳۹۲

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۲

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال ۱۳۹۳

پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال ۱۳۹۴

پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۳۹۵

استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۵

 انتقال حرارت ۱

انتقال حرارت ۲

آزمایشگاه انتقال حرارت

تهویه مطبوع و حرارت مرکزی

طراحی مبدلهای حرارتی

محاسبات عددی پیشرفته

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

 توربولانس

 1. همکاری آموزشی و پژوهشی با جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران: ۱۳۷۲- ۱۳۶۸ و ۱۳۷۶- ۱۳۷۵
 2. همکاری آموزشی با بخش مکانیک دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنرکرمان: ۱۳۷۵- ۱۳۷۴
 3. تدریس در دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان: از تابستان ۱۳۷۶ تاکنون
 4. انجام پروژه تحقیقاتی در واحد تحقیقات ومطالعات مجتمع مس سرچشمه: ۱۳۸۲- ۱۳۷۹
 5. عضو شورای دانشگاه: از سال ۱۳۹۰ تا کنون
 6. دبیر علمی بخش مکانیک مجله مدیریت انرژی: از سال ۱۳۹۰ تا کنون
 7. عضو شورای پژوهشکده انرژی از سال ۱۳۹۱ تا کنون
 8. عضو ثابت کارگروه بررسی توانایی علمی در کارگروه حرارت و سیالات- تبدیل انرژی از سال  ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷
 9. عضو کمیسیون تخصصی مکانیک هیئت ممیزه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷
 10. دبیر شورای فرهنگی دانشکده مکانیک از سال ۱۳۹۲  تاکنون
 11. استاد مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی مکانیک از سال ۱۳۹۲ تاکنون
 12. استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر از سال ۱۳۹۴ تاکنون
 13. عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه کاشان از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰

انتقال حرارت

محاسبات عددی

دینامیک سیالات محاسباتی

توربولانس

سوابق پژوهشی

 1.  

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مقررات آموزشی، مهر ۹۱، ۳۰ ساعت، دانشگاه کاشان.

 1.  

دبیر اجرایی چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، ۱۳۹۰

 1.  

۱- عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی، ۲۱/۱/۹۵

۲عضو هیات تحریریه نشریه علمی-پژوهشی  Petroleum Business Review (PBR)، ۲۹ / ۴/ ۹۹

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
دینامیک سیالات محاسباتی
دینامیک سیالات محاسباتی
محاسبات عددی پیشرفته
امور معاونت آموزشی دانشکده
محاسبات عددی پیشرفته
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۰-۱۲
امور معاونت آموزشی دانشکده
امور معاونت آموزشی دانشکده
شورای دانشکده/پژوهشکده
شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
امور معاونت آموزشی دانشکده
مشاوره دانشجویان با هماهنگی قبلی
۱۲-۱۴
امور معاونت آموزشی دانشکده ۱۴-۱۳
روش‌های افزایش انتقال حرارت
روش‌های افزایش انتقال حرارت
روش‌های افزایش انتقال حرارت
روش‌های افزایش انتقال حرارت
امور معاونت آموزشی دانشکده ۱۴-۱۳
- -
۱۴-۱۶
انتقال حرارت ۱
امور معاونت آموزشی دانشکده
پژوهش و مطالعه
انتقال حرارت ۱
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۶-۱۸ -
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
راهنمایی و مشاوره دانشجو
ورزش
-
۱۸-۲۰
ورزش
پژوهش و مطالعه
ورزش
پژوهش و مطالعه
- -