مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱عملکرد هیدرولیکی حرارتی پره ذوزنقهای مجهز به مولد گردابه و حفره: بررسی اثر - موقعیت مولد گردابه و حفرهفائزه نجاتی برزکی قنبرعلی شیخ زاده مرتضی خوشوقت علی آبادی علی اکبر عباسیان آرانینشریه مهندسی مکانیک امیر کبیرآماده انتشار از فروردین 1399
۲ASSESSMENT OF VORTEX GENERATOR SHAPES FOR ENHANCING THERMOHYDRAULIC PERFORMANCE OF FLUID FLOW IN A CHANNEL EQUIPPED WITH PERFORATED CHERVON PLATE-FINFaezeh Nejati Barzoki, Ghanbar Ali Sheikhzadeh, Morteza Khoshvaght Aliabadi, Ali Akbar Abbasian AraniInternational Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid FlowJanuary 2021
۳Heat transfer enhancement in a microchannel using a pulsating MHD hybrid nanofluid flowMasomeh Ebrahim Qomi Ghanbar Ali Sheikhzadeh Abolfazl FattahiEnergy SourcesNov 2020
۴تأثیرارتفاع ساختمان‌های متقابل بر جریان هوا و توزیع آلاینده‌هادرخیابان‌های باریک و عمیق شهری درشرایط وقوع پدیده غبار-مهسید مهدی دیهیم قنبر علی شیخ زاده علیرضا آقایینشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژیشهريور 1399
۵یک شرط مرزی منحنی ساده شده در مرزهای ساکن یا متحرک برای روش بولتزمن شبکه‌ایقنبرعلی شیخ زاده، سیدمهدی نقویروش‌های عددی در مهندسیشهريور 1399
۶مطالعه عددی تأثیر پدیده هال بر جریان دو بعدی مافوق صوت در ژنراتور ام.اچ.دیقنبرعلی شیخ زاده محمد پورجعفرقلی رضا مداحیاننشریه مهندسی مکانیک امیر کبیرتـر 1399
۷Cooling Enhancement and Stress Reduction Optimization of Disk-Shaped Electronic Components Using NanofluidsReza Dadsetani Ghanbar Ali Sheikhzadeh Mohammad Reza Safaei Arturo S. Leon Marjan GoodarziSymmetryJune 2020
۸مطالعه تجربی انتقال حرارت جریان نانوسیال آب-اکسید آلومینیوم در لوله‌های مارپیچ میکروفین‌دارمجید دستمالچی، علی عارف منش، قنبرعلی شیخ زادهنشریه مهندسی مکانیک امیرکبیرارديبهشت 1399
۹Two-phase modeling of nanofluid forced convection in different arrangements of elliptical tube banksSeyed Mohammad Mousavi, Omid Ali Akbari, Ghanbarali Sheikhzadeh, Ali Marzban, Davood Toghraie and Ali J. ChamkhaInternational Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow19 June 2019
۱۰Introduce a novel configuration of microchannel and high-conductivity inserts for cooling of disc-shaped electronic components,Reza Dadsetani, Ghanbar Ali Sheikhzadeh, Mohammad Reza Hajmohammadi, Mohammad Reza SafaeiInternational Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow03 March 2019
۱۱ضریب اصطکاک جریان مغشوش سیّال پایه و نانوسیّال از دیدگاه آماریفرهاد وحیدی نیا قنبرعلی شیخ زادهعلوم کاربردی و محاسباتی در مکانیکپائيز و زمستان 1398
۱۲Evaluation of the thermal properties of SrCO3-microencapsulated palmitic acid composites as thermal energy storage materialsA. SobhaniNasab H. Pourmohamadian M. Rahimi-Nasrabadi G. A. Sheikhzadeh H. Basirat TabriziJournal of Thermal Analysis and CalorimetryNovember 2019
۱۳The effects of using ceiling fans on human thermal comfort in a three-dimensional room with centralized heating including an occupantM. Ashoori, G. A. Sheikhzadeh, S. SadripourInternational Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow7 October 2019
۱۴A numerical study of the effect of the magnetic field on turbulent fluid flow, heat transfer and entropy generation of hybrid nanofluid in a trapezoidal enclosureAlireza Aghaei, Hossein Khorasanizadeh, and Ghanbar Ali SheikhzadehTHE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS28 June 2019
۱۵بررسی اثر میدان مغناطیسی بر جابه جایی طبیعی جریان آرام و متلاطم نانوسیال در محفظه ذوزنقه ایعلیرضا آقایی، حسین خراسانی زاده، قنبرعلی شیخ زادهفصلنامه علمی- پژوهشی مکانیک هوافضاتابستان 1398
۱۶Laminar flow and heat transfer of water/NDG nanofluid on tube banks with rhombic cross section with different longitudinal arrangementsAli Marzban, GhanbarAli Sheikhzadeh, Davood ToghraieJournal of Thermal Analysis and CalorimetrySeptember 2019
۱۷Brownian models effect on turbulent fluid flow and heat transfer and entropy generation of water/boehmite alumina nanofluid inside enclosureBehrouz Mozafari, Ali Akbar Abbasian Arani, Ghanbar Ali Sheikhzadeh, Mahmoud SalimiInternational Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid FlowJune 2019
۱۸Experimental Study of the Thermal Properties of Microencapsulated Palmitic Acid Composites with CuCO3 Shell as Thermal Energy Storage MaterialsH. Pourmohamadian M. Rahimi Nasrabadi A. Sobhani Nasab G. A. Sheikhzadeh H. Basirat TabriziChemistry SelectJune 2019
۱۹Wings shape effect on behavior of hybrid nanofluid inside a channel having vortex generatorGhanbar Ali Sheikhzadeh, Faezeh Nejati Barzoki, Ali Akbar Abbasian Arani, Farzad PourfattahHeat and Mass TransferJuly 2019
۲۰Exergoeconomic optimization of liquefying cycle for noble gas argonReza Dadsetani, Ghanbar Ali Sheikhzadeh, Abdulwahab A. Alnaqi, Reza AmirioonHeat and Mass TransferJuly 2019
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.