بررسی اثر میکروفین استوانه‌ای بر انتقال حرارت و افت فشار میکروکانال با منبع حرارتی

نویسندگانقنبر علی شیخ زاده، علیرضا آقائی، مهدی فرشی کاشانی، سحر قاسمی پیربلوطی، حسین تحقیقی
همایشبیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۲ تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
محل برگزاری همایشدانشگاه تربیت مدرس
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

تاثیر میکروفین‌ها بر خنک‌کاری تراشه‌های الکترونیکی با یک منطقه داغ به صورت عددی تحقیق شده است. عملکرد هیدروگرمایی میکروفین ها محاسبه شده است . شکل دایروی به عنوان مقطع میکروفین مورد استفاده قرار گرفته است . یک تراشه الکترونیکی به ابعاد 2.45×2.45 میلی متر بایک منطقه داغ به ابعاد 0.5×0.5 میلی متر در مرکز آن شبیه سازی شده است . شار یکنواخت w/〖cm〗^2 2000 در منطقه داغ اعمال شده است و بقیه تراشه در شار حرارتی w/〖cm〗^2 1000 تعبیه شده است. استفاده از نانوسیال با ضریب هدایت الکتریکی بالا و ظرفیت گرمایی بیشتر باعث کاهش بار گرمایی به وسیله افزایش انتقال حرارت جابجایی می شود.