بررسی عددی جریان و انتقال حرارت جابه جایی توام نانوسیال با خواص متغیر در محفظه ای با منابع گرم دایره ای در آرایش مثلثی

نویسندگانقنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقائی,حمیدرضا احترام
همایشپانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۳-۱۲-۱۸
محل برگزاری همایشبندرعباس
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

در مطالعه حاضر، جریان سیال و انتقال حرارت در جابه جایی توام نانوسیال آب-اکسید آلومینیم در محفظه ای مربعیی بی ا سیه منبی ریرم دایره ای که در آرایشی مثلثی قرار ررفته اند، به صورت عددی بررسی شده است. ضریب هدایت حرارتی نانوسیال، متغیر با دما در نظر گرفته شده است. دیواره‌های عمودی سمت راست و چپ محفظه و دیواره بالایی که متحرک است در دمای Tc و منابع دمای گرم در Th می‌باشند و دیواره پایینی عایق است. برای تحلیل جابه جایی توام از یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن براساس روش حجم محدود و الگوریتم سیمپلر استفاده شده است.