بررسی کاهش مصرف انرژی در فرآیند انتقال حرارت نانوسیال با کاربرد تحلیل انتروپی

نویسندگانقنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقائی,حمیدرضا احترام,مجتبی سپهرنیا
همایشسومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۳-۲
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

رشد روز افزون صنعت، نیاز به روش های نوین را برای بهبود پارامترهای انتقال حرارت که منجر به افزایش بازده و کاهش مصرف انرژی شوند، ضروری می سازد. کاربرد نانوسیال ها به عنوان محیط جدید انتقال حرارت، نسبت به سیال های معمولی در فرآیندهای انتقال حرارت، بازده بیشتر و در نتیجه هدر رفت کمتر انرژی را به همراه دارد. تحلیل انتروپی کمی سازی انرژی به عنوان پارامتری کیفی است. از آن جایی که تولید انتروپی معیاری از نابودی قابلیت کاردهی دستگاه ها است، تعیین انتروپی تولیدی، به منظور نگهداشت انرژی دستگاه ها ضروری است. در این تحقیق تولید انتروپی در جابه جایی توام نانوسیال آب – مس با خواص متغیر در محفظه ای ذوزنقه ای با دیواره ی بالایی سرد متحرک و دیواره ی پایینی گرم و دیواره های جانبی عایق بررسی می شود.