تعیین زاویه بهینه ی کلکتورهای تخت خورشیدی در شهر زنجان

نویسندگانقنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقائی,سیدمحمدحسین حسینی
همایشپنجمین همایش ملی انرژی‌های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۳-۶
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

بازده ی کلکتور های تخت خورشیدی وابستگی زیادی به شار تشعشع ورودی به آنها دارد، بنابر این لازم است زاویه ی کلکتور ها با افق به گونه ای تعیین شود که بیشترین شار تشعشع خورشیدی به آنها برسد. با توجه به اینکه بخش عمده ی تشعشع ورودی به کلکتور، تشعشع مستقیم است همواره بایستی زاویه ی کلکتور به گونه ای باشد که تشعشع مستقیم برخوردی با آن کمترین زاویه را با خط عمود بر صفحه ی کلکتور داشته باشد. در این مقاله به تعیین زاویه ی بهینه ی کلکتور های تخت خورشیدی در شهر زنجان پرداخته شده است. برای تحلیل از داده های هشت ساله ی ثبت شده در ایستگاه هو اشناسی شهر زنجان استفاده شده است. تعیین زاویه ی بهینه برای تنظیم روزانه، ماهانه، فصلی، شش ماهه و 16/ سالانه با فرض اینکه کلکتور همواره رو به استوا قرار گیرد، انجام شده است. حداکثر و حداقل زاویه بهینه برای تنظیم ماهیانه، به ترتیب 1 برای ماه دسامبر و صفر درجه برای ماه ژوئن و ژولای می باشد. همچنین زاویه بهینه برای تنظیم فصلی برای بهار، تابستان، پاییز و زمستان به 64/ 64 می باشد