بررسی خنک‌کاری سلول‌های خورشیدی در جابه‌جایی ترکیبی نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم با خواص متغیر

نویسندگانقنبر علی شیخ زاده,حسن مسعودی راد,علیرضا آقائی
همایشبیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۴-۲۲
محل برگزاری همایشاهواز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

در این مقاله با شبیه‌سازی عددی به‌کمک روش حجم محدود، خنک‌کاری سلول‌های خورشیدی (فتوولتائیک) در جابه‌جایی ترکیبی نانوسیال با خواص متغیر مطالعه شده است. دیواره‌های شیب‌دار محفظه، عایق بوده و سلول‌های خورشیدی سیلیکونی دما ثابت فرض شده‌اند. برای محاسبه‌ی لزجت و ضریب هدایت حرارتی نانوسیال که متغیر با دما در نظر گرفته شده‌اند به‌ترتیب از مدل معصومی و شیائو که به‌تازگی ارائه شده‌اند استفاده می‌شود. مطالعه برای اعداد رینولدز 5 تا 200 و کسر حجمی صفر تا 5% نانوذره اکسید آلومینیوم انجام شده است. نتایج عددی نشان می‌دهد که عدد ناسلت متوسط با افزایش کسر حجمی نانوذره در همه اعداد رینولدز زیاد شده و در نتیجه خنک‌کاری سلول‌های خورشیدی بهتر انجام می‌شود. نتایج بدست آمده از برنامه محاسباتی این مطالعه با نتایج المیر و همکاران انطباق خوبی دارد.