بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال ناشی از منابع گرم دایره‌ای شکل درون یک محفظه سرد

نویسندگانقنبر علی شیخ زاده,رضا دهقانی یزدلی,احسان کرمانی,محمد مهدی اسمعیلی مقدم
همایشپنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۵-۲۱
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

جریان سیال و انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال آب-اکسید آلومینیوم با خواص متغیر درون یک محفظه سرد مربعی شکل با منابع گرم دایره‌ای شکل به صورت عددی مطالعه می‌شوند. تمام دیواره¬های محفظه در دمای سرد بوده و منابع گرم داخل محفظه، چهار لوله در دمای ثابت گرم می‌باشند. دو آرایش مختلف، مربعی و لوزی، برای چیدن لوله‌ها درون محفظه بررسی می‌شود. شبیه‌سازی‍‌‌ها برای اعداد رایلی 103، 104، 105 و 106 و کسر حجمی نانوذرات 0، 015/0، 03/0 و 05/0 انجام می‌شود. نتایج تغییرات قابل توجهی برای مقادیر عدد ناسلت متوسط محاسبه شده در دو آرایش مختلف مربعی و لوزی را نشان داد به طوریکه، نرخ انتقال حرارت‌ برای حالتی که منابع گرم در آرایش مربعی چیده شده باشند نسبت به حالت لوزی بیشتر است.