بررسی میدان جریان و انتقال حرارت داخل یک محفظه با گرمایش موضعی در دیواره ها و سرمایش از سقف

نویسندگانقنبر علی شیخ زاده,محمد مهدی اسمعیلی مقدم,احسان کرمانی,رضا دهقانی یزدلی
همایشپنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۵-۲۱
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

جریان جابجایی آزاد در یک محفظه مربعی شکل حاوی نانوسیال آب-اکسید مس به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. دیواره افقی پایینی محفظه عایق و دیواره افقی بالایی آن در دمای ثابت سرد می‌باشد. دو منبع گرم با شار حرارتی ثابت به طور متقارن روی دیواره‌های عمودی محفظه، در سه موقعیت مختلف بالا، وسط و پایین، تعبیه شده است.شبیه‌سازی‌ها برای اعداد رایلی 103، 104، 105 و 106 و کسر حجمی نانوذرات 0، 01/0، 02/0، 03/0، 04/0و 05/0 انجام شده‌است‌. نتایج بدست آمده نشان می¬دهند که در تمامی حالات درنظرگرفته شده در این مسئله، با افزایش کسر حجمی نانوذرات، عدد ناسلت نیز افزایش می¬یابد. همچنین، بیشینه مقدار اعداد ناسلت متوسط در حالتی رخ می‌دهد که منبع گرم در قسمت بالای دیواره‌های جانبی محفظه قرار داشته باشد.