بررسی اثر جنس صفحات جاذب مختلف بر عملکرد سیستم هواکش خورشیدی با بکارگیری ماده تغییرفازدهنده

نویسندگانقنبرعلی شیخ زاده، بهنام خیاط زاده
همایشبیست و ششمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۴ تا ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
محل برگزاری همایشدانشگاه سمنان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله