بررسی عددی اثر پارامترهای هندسی و حرارتی بر یک مبدل حرارتی چندجریانی

نویسندگانسعید عابدی اندانی، قنبرعلی شیخ زاده
همایشچهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
تاریخ برگزاری همایش۳۰ خرداد ۱۳۹۸
محل برگزاری همایشدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله