مروری برتاثیر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت نانوسیالات فرومغناطیس

نویسندگانآرام سلیمانی ورکانه قنبرعلی شیخ زاده علی اکبر عباسیان آرانی
همایشبیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، تهران، انجمن مهندسان مکانیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله