بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم ترکیبی باد و خورشیدی برای تأمین برق یک واحد مسکونی در شهرستان بیرجند

نویسندگانقنبرعلی شیخ‌زاده، مهدی ذورقی بارانی
همایشششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
تاریخ برگزاری همایش۸ و ۹ اسفند ۱۳۹۷
محل برگزاری همایشدانشگاه شیراز
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله