بررسی تجربی ضریب رسانندگی گرمایی موثر در یک محفظه حاوی سیال آب به روش لی دیسک

نویسندگانآرزوسادات بطحائی، مصطفی رحیمی، قنبرعلی شیخ زاده
همایشسومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران ICHMT2017
تاریخ برگزاری همایش۱ تا ۲ آذر ۱۳۹۶
محل برگزاری همایشدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله