احمد یوسفان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسی کامپیوتر، سخت افزارشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعیشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

  1. مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان از تاریخ ۸۷/۵/۱۵ تا اسفند ۱۳۹۴. در دوران مدیر گروهی‌ام کارشناسی ارشد نرم‌افزار و دکترای هوش مصنوعی و نرم‌افزار به گروه افزوده شد.
  2. عضو شورای آموزش‌های آزاد و مجازی و عضو دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه کاشان از تاریخ ۸۸/۱/۲۳ تا ۱۳۹۴.
  3. برگزار کنندهٔ نخستین انتخابات شورای صنفی استادان دانشگاه کاشان در پاییز ۱۳۹۳.
  4. برگزار کننده و دبیر چند دوره مسابقه‌ی دانشجویی برنامه نویسی در سطح کشور در دانشگاه کاشان (ACM)
  5. مشاوره‌های رایانه‌ای گوناگون به بخش‌های گوناگون دانشگاه از جمله مرکز رایانه

سوابق پژوهشی

برگزار کننده و دبیر چند دوره مسابقه‌ی دانشجویی برنامه نویسی  در سطح کشور در دانشگاه کاشان (ACM)