مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Synthesis of potential antioxidants by synergy of ultrasound and acidic nanosheets as catalyst in waterحسین نعیمی-محسن گلستان زاده-زهره زهراییINT J BIOL MACROMOL2016-2-01
۲Metal–free GO-SiPr-SO3H Nanosheets Catalyzed Ultrasound Promoted One–pot Synthesis of Star-Shape Phenolic Compounds in Water and Study of Their In–vitro Antimicrobial Activitiesمحسن گلستان زاده-حسین نعیمی-زهره زهرایی2016-12-01
۳Synthesis and antioxidant activity of star-shape phenolic antioxidants catalyzed by acidic nanocatalyst based on reduced graphene oxideمحسن گلستان زاده-حسین نعیمی-زهره زهراییMAT SCI ENG C-MATER2016-10-01
۴Spectroscopic detection of etoposide binding to chromatin components: The role of histone proteinsالهام چمنی-عذرا ربانی چادگانی-زهره زهراییSPECTROCHIM ACTA A2014-12-01
۵A new look at the effect of caffeine on adenosine deaminase activityرویا مهین پور-مجید قاسمی-زهرا موسوی نژاد-زهره زهرایی0-0-01
۶بررسی خواص ضدمیکروبی اسانس و عصاره متانلی چهارگونه مریم گلی Salvia L در شرایط آزمایشگاهیمریم ایروانی - رویا مهین پور - زهره زهرائی - زینب طلوعیپژوهش در پزشکی28/02/1398
۷Decolorization of Reactive Red 152 Dye by Native Bacteria Isolated from Kashan Textile WastewaterZeinab Sadat Seyedi-Zohreh Zahraei-Fereshteh Jokar KashiModares Journal of Biotechnology25/12/1397
۸بررسی میزان تکثیر ژنc-Myc در بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با سایر فاکتور‌های پیش‌آگهیزهره زهرائی - عاطفه سرلک - محمد اسماعیل اکبریدو ماهنامه علمی و پژوهشی فیض22/11/1396
۹بررسی تنوع ترکیب های شیمیایی اسانس چهار گونه مریم گلی (Salvia) رویش یافته در منطقه کاشانمریم ایروانی - رویا مهین پور - زهره زهرائی - زینب طلوعیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران2021-01-20
۱۰تثبیت‌نانوذره‌های‌نقره‌بر‌نانوچندسازه‌های‌بسپاری‌مگنتیت-کیتوسان‌و‌بررسی‌ویژگی‌ضد‌میکروبی‌آن‌هازهره زرنگار - جواد صفری - زهره زهرائینشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی15/03/1398
۱۱مکانیسم اثر بازدارندگی کافئین چای بر سینتیک سیگموئیدی فعالیت آنزیم آدنوزین دآمینازرویا مهین پور - مجید قاسمی - زهرا موسوی نژاد - زهره زهرائیزیست شناسی کاربردی1398-1-20
۱۲همسانه سازی و بیان ژن پروتئین ناقل لیپید 2 برنج ایرانیمحمد کریمیان طاهری - مهران میراولیایی - کامران قائدی - علی احسانپور - زهره زهرائیژنتیک در هزاره سوم1391-5-15
۱۳بهینه سازی تکثیر ژن کد کننده پروتئین ناقل لیپیدمحمد کریمیان طاهری - مهران میراولیایی - کامران قائدی - زهره زهرائیژنتیک در هزاره سوم1390-1-24
۱۴Decolorization of Reactive Black 5 and Reactive Red 152 Azo Dyes by New Haloalkaliphilic Bacteria Isolated from the Textile WastewaterZeynab Sadat Seyedi- Zohreh Zahraei- Fereshteh Jookar Kashi1Current Microbiology27-5-2020
۱۵Superposition Reflective Louver: An Optimal Daylight System for Atrium IlluminanceSaba Hor-Hamidreza Farshchi-Zohreh Zahraei-Mahdi AkhtarkavanJournal of Architectural Engineering2020-4-1
۱۶Highly selective carbon nanotube-coupled graphene oxide-incorporated polydimethylsiloxane membrane for pervaporative membrane bioreactor ethanol productionShiva Shafiei Amrei-Morteza Asghari-Mehri Esfahanian-Zohreh ZahraeiJournal of Chemichal Technology & Biotechnology2020-2-26
۱۷Comparison of cytotoxic and antioxidant activities and phenol content of four Salvia L. species from IranMaryam Iravani - Roya Mahinpour - Zohreh Zahraei - Zeinab Toluei - Fatemeh Asgari - Nooshin HaghighipourJournal of Medicinal Plants2020-11-10
۱۸Isolation, characterization, and decolorization of Disperse Blue 60 by newly isolated bacterial strains from Kashan textile wastewaterZeynab Sadat Seyedi-Fereshteh Jookar Kashi-Zohreh ZahraeiWater Environment Research2020-1-7
۱۹Serum apelin and galectin-3 in preeclampsia in IraqAmal Sattar Taha - Zohreh Zahraei - Hussein Kadhem Al-HakeimHYPERTENS PREGNANCY2020-06-20
۲۰Efficient synthesis and antibacterial evaluation of some substituted β-hydroxy-1,2,3-triazolesVajihe Nejadshafiee - Hossein Naeimi - Zohreh ZahraeiChemical Data Collections2020-06-04
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.