داود ظریفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸مهندسی برق - الکترونیکدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مهدسی برق - مخابرات میداندانشگاه علم و صنعت ایران
دکتری۱۳۹۴مهندسی برق - مخابرات میداندانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاناستادیاررسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

  • استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان، سال تحصیلی 95-96
  • استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان، سال تحصیلی 95-96
  • دریافت جایزه اعتبار پژوهشی طرح کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان، 1396
  • برنده جایزه بهترین مهندس آنتن دانشگاه چالمرز سوئد، 2015
  • رتبه اول دوره آموزش مهندسی آنتن پیشرفته، دانشگاه چالمرز سوئد، 2015
  • دانشجوی ممتاز پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393 تا 1395
  • کسب رتبه اول در تمام دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا
  • آنتن
  • مایکروویو
  • محیط های پیچیده الکترومغناطیسی

ساعات حضور

برنامه هفتگی نیمسال اول ۹۹-۹۸

    

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

شنبه

     مطالعه و پژوهش    

   مطالعه و پژوهش  

 نهار و نماز

      سمینار ارشد   

 مبانی

مهندسی برق ۱    

یکشنبه

اصول سیستمهای

رادار

     مطالعه و پژوهش   

ریزموج و آنتن

مطالعه و پژوهش

مراجعه

با قرار قبلی

دوشنبه

     مطالعه و پژوهش   مطالعه و پژوهش

نهار و نماز

محیطهای

پیچیده

مبانی

مهندسی برق ۱

سه­ شنبه

مطالعه و پژوهش

ریزموج و آنتن

محیطهای

پیچیده

اصول سیستمهای

رادار

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

      نهار و نماز         

مراجعه

با قرار قبلی

مراجعه

با قرار قبلی

 

* امکان مراجعه دانشجویان محترم در تمام ساعت­های اختصاص داده شده به مطالعه و پژوهش وجود دارد.