عباس اکبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۰پژوهش هنردانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۹

سوابق اجرایی

کسب مدال برنز پنجمین نمایشگاه سرامیک پست مدرن کرواسی1395

جایزه بهترین کاشی معمارانه پنجمین سه سالانه الیت تایل دمنیکن1393

کسب جایزه‌ی بزرگ پنجمین دوسالانه‌ی سرامیک آرژانتین، 1392

جایزه‌ی دوم مسابقه‌ی «کاشی طلایی»، فرانسه، 1392

نفر برگزیده‌ی بخش مجسمه‌سازی دومین دوسالانه‌ی دانشجویی ایران، 1374