عباس اکبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶صنایع دستی- گرایش سرامیکدانشگاه هنر
کارشناسی ارشد۱۳۷۸پژوهش هنردانشگاه تهران
دکتری۱۳۹۰پژوهش هنردانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۳

سوابق اجرایی

معاون پزوهشی دانشکده معماری وهنر

معاون آموزشی دانشکده معماری وهنر

 

کسب مدال برنز پنجمین نمایشگاه سرامیک پست مدرن کرواسی1395

جایزه بهترین کاشی معمارانه پنجمین سه سالانه الیت تایل دمنیکن1393

کسب جایزه‌ی بزرگ پنجمین دوسالانه‌ی سرامیک آرژانتین، 1392

جایزه‌ی دوم مسابقه‌ی «کاشی طلایی»، فرانسه، 1392

نفر برگزیده‌ی بخش مجسمه‌سازی دومین دوسالانه‌ی دانشجویی ایران،1374

جایزه برتر سمپوزیوم ماکسبل ترکیه برای اثر بفرمایید یک کاسه چای سبز-1397

جایزه برتر  موسسه گل(hanibal salvaro) برای اثر راه شیری در فستیوال گل زاگرب کرواسی-1397

برنامه کاری هفتگی

ایام هفته

8 تا 10

10 تا 12

14تا 16

16 تا 18

18 تا 20

شنبه

-

-

-

-

-

یکشنبه

پاسخگویی به دانشجویان

پاسخگویی به دانشجویان

پاسخگویی به دانشجویان

پاسخگویی به دانشجویان

انسان طبیعت طراحی

دوشنبه

کارگاه لعاب

کارگاه لعاب

کارگاه لعاب

کارگاه لعاب

انسان طبیعت طراحی

سه شنبه

پاسخگویی به دانشجویان

تحلیل مکاتب هنری

کارگاه سفال

کارگاه سفال

کارگاه سفال

چهارشنبه

تحلیل مکاتب هنری

پاسخگویی به دانشجویان