عباس اکبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶صنایع دستی- گرایش سرامیکدانشگاه هنر
کارشناسی ارشد۱۳۷۸پژوهش هنردانشگاه تهران
دکتری۱۳۹۰پژوهش هنردانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۵

سوابق اجرایی

معاون پزوهشی دانشکده معماری وهنر

معاون آموزشی دانشکده معماری وهنر

 

کسب مدال برنز پنجمین نمایشگاه سرامیک پست مدرن کرواسی1395

جایزه بهترین کاشی معمارانه پنجمین سه سالانه الیت تایل دمنیکن1393

کسب جایزه‌ی بزرگ پنجمین دوسالانه‌ی سرامیک آرژانتین، 1392

جایزه‌ی دوم مسابقه‌ی «کاشی طلایی»، فرانسه، 1392

نفر برگزیده‌ی بخش مجسمه‌سازی دومین دوسالانه‌ی دانشجویی ایران،1374

جایزه برتر سمپوزیوم ماکسبل ترکیه برای اثر بفرمایید یک کاسه چای سبز-1397

جایزه برتر  موسسه گل(hanibal salvaro) برای اثر راه شیری در فستیوال گل زاگرب کرواسی-1397

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ -
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۹-۸
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۰-۹
کارگاه لعاب
بررسی و تحلیل هنرهای اسلامی معاصر
مراجعه دانشجویی
-
۱۰-۱۲ -
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۱-۱۰
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۲-۱۱
کارگاه لعاب
بررسی و تحلیل مکاتب هنری ۱۱-۱۰
بررسی و تحلیل مکاتب هنری ۱۱-۱۰
-
۱۲-۱۴ -
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۳-۱۲
مراجعه دانشجویی ۱۴-۱۳
کارگاه لعاب
جایگاه سفال در معماری اسلامی
- -
۱۴-۱۶ -
مراجعه دانشجویی ۱۵-۱۴
مراجعه دانشجویی ۱۶-۱۵
راهنمایی و مشاوره دانشجو
کارگاه سفال ۲
- -
۱۶-۱۸ -
مراجعه دانشجویی ۱۷-۱۶
کارگاه لعاب
کارگاه سفال ۲
- -
۱۸-۲۰ -
انسان، طراحی، طبیعت 2 ۱۹-۱۸
انسان، طراحی، طبیعت 2 ۱۹-۱۸
کارگاه سفال ۲
- -