پایان نامه ها

تعداد بازدید:۵۶۶
 1. تاثیر شعر بر روی سفال ایران دوره اسلامی/ کارشناسی ارشد/سیده نرگس سعادت میر قدیم/ 1389
 2. پژوهشی در زمینه های فرهنگی موثر در سرامیک عصر صفوی/عظیمه سادات هاشمی /1390
 3. بررسی تطبیقی سفال نگاره ها با نگارگری دوره سلجوقی/محمد رضا نصریان  اندریان/1390
 4. متن تخصصی انگلیسی  برای دانشجویان هنرهای اسلامی و سنتی/علیرضا بهالو/1390
 5. بررسی تطبیقی لعاب های بر پایه ی مس در دوره اسلامی و قبل از اسلام/لعیا خسروی/1390
 6. تناسبات در طراحی کتیبه های ظروف سفالین نیشابور قرون 3 و4 هجری/محبوبه روستایی/1390
 7. بررسی تطبیقی نقاشی کاشی های کاخ گلستان با نقش و طرح های فرش قاجار/زهرا خوشدل/ 1391
 8. رقم بر سفالینه های دوره اسلامی ایران از سده یمک تا نهم هجری/لیلا مکوندی/1391
 9. لعاب مینایی پیدایش و تحولات آن در سفال اسلامی ایران/شیوا شادلو/1391
 10. نقش مخاطب در شکل گیری اثر هنری در مدرنیسم و پست مدرنیسم/کارشناسی ارشد/نعمت باقری فرد /1391
 11. بررسی سفالینه های غیر نوشتاری نیشابور سده3تا 5 هجری/محبوبه حسینی یزدی نژاد/1391
 12. مطالعه تطبیقی سفالگری دوره صفوی و دوره عثمانی قرن 10و 11 هجری/ علی صادقی طاهری/1392
 13. سفال تیموری فقدان اطلاعات و خوانش جدید/بتول لطفی/1392
 14. پژوهشی در باب وقایع نگاری در هنر نگارگری ایران/سید علی میر عمادی/1392
 15. تحلیلی بر واژه های نقاشانه در اشعار شاعران ایران/مریم کاوش/1392
 16. پژوهشی  در سفالینه های زیر لعابی دوره اسلامی ایران/عالیه نجفی/1392
 17. پدیدار شناسی گفتمان تصویری در سنگ گورهای ایل بختیاری/مهدی منصوری/1392

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸