علی غلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱شیمی- شیمی کاربردیدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۴شیمی - تجزیهدانشگاه صنعتی شریف
دکتری۱۳۸۰شیمی- تجزیهدانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمی آموزشی/پژوهشیرسمی آزمایشیبورسیه دکتری۲۴

سوابق اجرایی

- معاون آموزشی دانشکده علوم ۱۳۸۶-۱۳۸۸

- مدیر گروه شیمی تجزیه ۱۳۹۰-۱۳۹۵

- شیمی عمومی ۱ و ۲

- شیمی تجزیه ۲

شیمی تجزیه دستگاهی

- روشهای جداسازی در شیمی تجزیه

- اسپکتروسکوپی اتمی

- مباحث نوین در شیمی تجزیه

- تجزیه نمونه های حقیقی- معدنی

- تصفیه آب و فاضلاب

- اندازه گیری مقادبر بسیار کم

- روشهای مدرن در شیمی تجزیه

- آشنایی با صنایع شیمیایی ایران

- شیمی تجزیه پیشرفته

- آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱

- آزمایشگاه شیمی تجزیه مهندسی

- شیمی تجزیه مهندسی شیمی

- عضو گروه تخصصی شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

- عضو گروه تخصصی ارتباط با صنعت انجمن شیمی ایران

- عضو انجمن تخصصی صنایع شوینده ایران

- عضو کمیته تخصصی " تدوین استاندارهای ملی ایران"

- تجزیه نمونه های حقیقی

- طیف سنجی

- جداسازی

- تجزیه مقادیر بسیار کم

- تجزیه نمونه های مینرالوژیک

 

سوابق پژوهشی

- کارگاه آموزشی " آزمایشگاه شیمی تجزیه" برای دانشجویان رشته صنایع شیمیایی

- کارگاه آموزشی آنالیز مواد فعال سطحی و محصولات شوینده در دانشگاه صنعتی شریف

- کارگاه آموزشی "روشهای نوین آنالیز مواد فعال سطحی و محصولات شوینده" دانشگاه صنعتی شریف

- کارگاه آموزشی شناسایی با کروماتوگرافی گازی/ طیف سنجی جرمی دانشگاه کاشان

- اولین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده خرداد 1387 دانشگاه صنعتی شریف- تهران- ایران

 - دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده شهریور 1389 دانشگاه صنعتی شریف- تهران- ایران

 - سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده مهر ماه 1391دانشگاه صنعتی شریف- تهران- ایران

- 17 امین سمینار شیمی تجزیه ایران دانشگاه کاشان، دانشکده شیمی تابستان 1387

 

- انجمن شیمی ایران

- انجمن صنایع شوینده ایران

- کمیته تدوین استاندارهای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

برنامه کاری هفتگی

شنبه ها از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰

یکشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ - عصر از ۱۴۰۰ الی ۱۸۰۰

دوشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰- عصر از ساعت ۱۴۰۰ الی ۱۷:۰۰

سه شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ و عصر از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰

چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ و عصر از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰

دانشجویان میتوانند از طریق سیستم ارتباطی "واتسآپ" با من تماس بگیرند