مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۴۱Extraction of crocin from saffron using nanomagnetic molecularly imprinted polymerH. Bigdeli, A. Gholami, M. Zand MonfaredThe 25th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, University of TabrizSeptember 2018
۴۲Resolving of challenging gas chromatography-mass spectrometry peak clusters in fragrance sample using multicomponent factorization approaches based on polygon inflation algorithmS. Masoum, S. Ghahari, A. Gholami21th Iranian Analytical Chemistry Conference, Shahid Chamran University of AhvazMarch 2015
۴۳Comparision of chemical composition of essential oils from Bakhtiari savory (Satureja bachtiarica Bunge.) under different extraction methodsSayedeh Mansoureh Memarzadeh, Ali Gholami, Abdollah Ghasemi Pirbaluti, Sayed Ahmad NourbakhshThe 25th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, University of TabrizSeptember 2018
نمایش ۴۱ تا ۴۳ مورد از کل ۴۳ مورد.