پایان نامه ها

 

دکتری

1- اندازه‌گیری کمی براق کننده‌های نوری، ترکیبات فعال سطحی و نگهدارنده‌ها در نمونه‌های واقعی با استفاده از روش‌های طیف سنجی فوتولومینسانس کروماتوگرافی مایع ب کارایی بالا و کمومتریکس به همراه بررسی تخریب نور کاتالیزوری برخی از این اجزا

2- استخراج، پیش تغلیظ، گونه‌­شناسی و اندازه‌­گیری مقادیر بسیار کم یون‏های فلزی بوسیله نانومواد هیبریدی آلی- معدنی و استخراج مایع- مایع پخشی تعلیقی جفت شده با تکنیک طیف­سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی و فوتولومینسانس.

3- بررسی پایداری اسانس‌های مورد استفاده در فرمولاسیون محصولات آرایشی و بهداشتی با استفاده از روش‌های پیش تغلیظ استخراج میکروی فضای فوقانی، کروماتوگرافی گازی/ طیف‌سنجی جرمی و کمومتریکس

4- شناسایی سریع پروفایل اجزای شیمیایی فرار و معطر برنج ایرانی چمپا با بهینه‌سازی روش پیش­تغلیظ استخراج میکروی فاز جامد فضای فوقانی و کروماتوگرافی گازی / طیف‌سنجی جرمی با کمک کمومتریکس

5- تهیه و شناسایی برخی نانوساختارهای فلز-تنگستات (MWO4, M= Ca, Ba, Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn) به روش شیمی تر و بررسی فعالیت فتوکاتالیزوری آن­ها در تخریب رنگ­های آلی صنعتی متیل اورانژ، متیلن بلو و اریوکروم بلک تی

6- اندازه­گیری مقادیر بسیار کم داروهای سالمترول زاینافوات و پروپرانولول به کمک پیش­تغلیظ با نانوذرات مغناطیسی آهن اکساید و نانوگرافن اکساید و جداسازی گونه­های R و S مخلوط راسمیک پروپرانولول با استفاده از ستون HPLC فعال نوری حاوی فاز ساکن آلومینای کایرال

 

کارشناسی ارشد

1- جدا سازی اجزاء سورفکتنت آمفوتری کوکامیدو پروپیل بتائین با استفاده از HPLC فاز معکوس و بررسی عوامل ایجاد کننده رنگ زرد در این سورفکتنت و مواد اولیه آن

2- اندازه گیری ویتامین های  A palmitate  و acetate E در ماتریکس کرم ها و لوسیون­ها با استفاده از دو تکنیک کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) و فوتو لومینسانس (PL) 

3- اندازه گیری مقدار 1،4­  دی اکسان در برخی محصول های حاصل از واکنش با اتیلن اکسید با استفاده از دو روش HPLC و Headspace GC

4- روشی جدید برای اندازه­گیری ایندیگو در حمام رنگ در حضور عوامل رنگزای تداخل کننده با استفاده از طیف سنجی فتولومینسانس

5- روشی جدید برای اندازه گیری برخی از ترکیبات فعال سطحی آنیونی در مخلوط آنها بااستفاده از تکنیک فتولومینسانس

6-یش­تغلیظ و اندازه‌­گیری پاراکلرو متا زایلنول در برخی محصولات بهداشتی با استفاده از تکنیک­های استخراج میکروی مایع- مایع تعلیقی و کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا

7- اندازه گیری 1،4 دی اکسان در نمونه های شامپو با تکنیک کروماتوگرافی گازی فضای فوقانی

8- توصیف نیمرخ بویایی عطر تقویت شده سیب با روش کروماتوگرافی گازی- طیف­سنجی جرمی

9- روشی اصلاح شده برای اندازه‌گیری سدیم تری­پلی­فسفات  (STPP)در پودر نمونه‌­های حقیقی پودرهای شوینده مصنوعی

10- جداسازی، پیش ­تغلیظ و اندازه­‌گیری 4،1- دی­اکسان (دی­اکسین) در مخلوط مواد فعال سطحی با استفاده از تکنیک‌­های میکرو استخراج مایع- مایع پخشی و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا.

11- اندازه­‌گیری مقادیر بسیار کم متالوئیدهای قلع، سرب و آرسنیک در نمونه­ برنج­های داخلی و وارداتی بوسیله تکنیک طیف‌­سنجی جذب اتمی بخار هیدرید

12- اندازه‌گیری قندهای فروکتوز، گلوکز، ساکارز و "قند کل" در برخی نمونه‌های میوه با روش­های کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا، شکست‌­سنجی و بریکس‌­سنجی و مقایسه نتایج تجزیه‌­ای حاصل از سه روش

13- شناسایی و اندازه‌­گیری رنگ‌­های خوراکی تارترازین، زرد کوئینولین، زرد سان ست، قرمز پانسوآ و نارنجی متیل در نمونه‌های زعفران به روش کروماتوگرافی مایع مایسلی فاز معکوس (RP-MLC)

14-پیش‌­تغلیظ یون­های فلزات سمی سرب، کادمیم، کروم و مس در نمونه­ سبزی­های خوراکی آبیاری شده با آب چاه و فاضلاب بوسیله رزین­های تبادل­گر یونی و اندازه‌گیری آن­ها به روش طیف­‌سنجی جذب اتمی شعله و کوره گرافیتی و مقایسه نتایج بدست آمده

15- اندازه‌­گیری مقادیر کم 4،1-دی­اکسان حاصل از واکنش­های اتوکسیلاسیون با استفاده از خاصیت "فرونشانی فلوئورسانس" برخی از رنگ‌­های آلی

16- گونه‌­شناسی، اندازه­‌گیری و تصفیه یون­های فلزی موجود در فسفریک اسید تولید شده توسط صنایع نظامی  ایران با استفاده از روش­های الکتروشیمیایی، طیف‌­سنجی نشراتمی پلاسمای جفت شده القایی و رزین­های تبادل­گر

17-  اندازه‌­گیری غلظت نانوذرات طلا و نقره در سیستم­های آبی با هدایت مستقیم آن به طیف­‌سنج جذب اتمی شعله‌­ای

18- اندازه‌گیری اتانول به­عنوان جزء سازنده­ی اصلی در برخی محصولات حاوی مواد ‌فعال‌ سطحی، اسانس و سایر افزودنی‌ها به­روش شکست‌سنجی و مقایسه­ی نتایج به­دست آمده با سایر روش‌های تجزیه‌ای متداول

19- ارزیابی کیفیت نمونه‌های زعفران با استفاده از داده‌های طیف‌نورسنجی درجه دوم به کمک روش‌های کمومتریک سه راهه از طریق تجزیه کمی رنگ‌های مصنوعی در زعفران تقلبی

20- بررسی میزان پایداری سورفکتانت غیریونی میریستیل دی­متیل­آمین اکساید در محیط اکسنده قوی حاوی 5 درصد وزنی سدیم هیپوکلریت، از طریق اندازه‌­گیری سرعت تجزیه آن با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا و تیتراسیون دو فازی

21- مطالعه و اندازه‌­گیری سرعت تجزیه سورفکتانت سدیم لوریل اتر سولفات در محیط اکسنده قوی حاوی 5 درصد وزنی سدیم هیپو کلریت، با استفاده از روش­های کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا و تیتراسیون دوفازی

22- روشی جدید برای اندازه‌­گیری خلوص سورفکتانت آمفوتر کوکامیدوپروپیل هیدروکسی سولتین سنتز شده از روغن نارگیل با استفاده از جابجایی طیف جذبی شناساگر متیل اورانژ و طیف­بینی مرئیفرابنفش

23- مطالعه رفتار اتمی­‌شدن تعلیق­های آبی حاوی نانوذرات ZnO، CuO و MgO در مقایسه با محلول­های آبی Zn2+، Cu2+ و Mg2+ در طیف‌­سنجی جذب اتمی شعله‌­ای

­24- پیش‌­تغلیظ و گونه‌­شناسی مقادیر بسیار کم کروم(III) و کروم (VI) در نمونه­‌های آب و تنباکو با استفاده از روش میکرو استخراج فاز مایع با فیبر توخالی ترکیب­شده با روش طیف‌­سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی

25- مطالعه رفتار نانو‌ذرات نیکل اکسید به عنوان یک اصلاح­گر شیمیایی مؤثر در اندازه‌گیری مقادیر کم عناصر سرب و کروم با استفاده از طیف‌­سنجی جذب اتمی کوره‌گرافیتی

26- اندازه‌­گیری گونه‌­های یون سرب با استفاده از بازشیف جدید "3-((فنیل­ایمینو)متیل) بنزن-1و2-دی­ال" به­عنوان یک لیگاند برای تشکیل کمپلکس سرب و مطالعه ویژگی­های آن  به­روش طیف‌­سنجی مرئی-فرابنفش

27- گونه­شناسی کبالت(II) و کبالت(III) با استفاده از تشکیل کمپلکس به وسیله باز شیف N',N-بیس(سالیسیلیدن)اتیلن دی­آمین و رنگ سنجی با استفاده از طیف­‌سنجی جذب مولکولی مرئی-فرابنفش

28- استخراج گزینش­پذیر کروسین از زعفران با استفاده از نانوذرات پلیمر قالب مولکولی مغناطیسی و بررسی تجربی راندمان، ایزوترم و سینتیک­ فرایند جذب و واجذب با استفاده از طیف­سنجی مرئی/ فرابنفش و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

29- بررسی تجربی برهمکنش نامتعارف ماده فعال سطحی-آبی برموفنول به­منظور اندازه­گیری ستیل­تری­متیل­آمونیوم کلراید((CTAC در حضور و عدم حضور سایر مواد فعال سطحی با استفاده از جابجایی طیف مرئی/فرابنفش شناساگر

30- ریزاستخراج، پیش­تغلیظ و اندازه­گیری گونه اورانیل با استفاده از حلال­های مغناطیسی و کمک امواج فراصوت

31- بررسی تجربی فرایند واجذب باقیمانده‌­ی آفت­کش مالاتیون از سطح برخی میوه‌­های گلخانه­‌ای مانند خیار با استفاده از انواع مواد­ فعال­ سطحی و تکنیک­های طیف‌­سنجی فوتولومینسانس مولکولی و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا