پایان نامه ها

تعداد بازدید:۴۰۳

تخمین پارامترهای ژئومکانیکی در محدوده ی تونل انتقال آب سد آزاد با استفاده از روش های زمین آمار،‌زینب راحمی

ارزیابی روش­های زمین­ آماری در تخمین فرار آب از تکیه­ گاه و پی سد آزاد کردستان،‌مریم میری

بررسی کارایی پرده آب بند سد رودبار لرستان،‌احمد مجتهد زاده

تحلیل پایداری دیواره آب‌بند حین احداث و روش علاج بخشی آن-مطالعه موردی دیواره آب‌بند سد نهب،‌ هاشمی جبلی

پیش بینی نقش معادن در اشتغال کشور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی و غیر خطی،‌نقدی

پیش بینی مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ و مقایسه آن با نتایج آزمایش برجا،‌مصفا

بهینه سازی برنامه ریزی تولید بلند مدت در معادن روباز با استفاده از الگوریتم ژنتیک،‌اشرفی

کنترل نشست ناشی از روشهای مختلف تونلسازی در محیط های شهری با استفاده از روش عددی-مطالعه موردی:تونل مترو قم(خط A )، پوریانی

انتخاب گزینه مناسب آب بندی مخزن بالادست نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان از نقطه نظر فنی و اقتصادی،‌اشکان سلیمانی

مطالعه زمین شناسی مهندسی ساختگاه مغار نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای آزاد با نگرش ویژه به آب شناسی،‌افدیده

محاسبه نشت آب از مخزن بالادست نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان،‌ابدی پور

بررسی تاثیر زاویه شیب گسل برروی پایداری تونل های دایره ای شکل هاشم زاده

بهینه سازی چیدمان ابزار برش در ماشین تونلبری به منظور بهبود راندمان دستگاه ،‌شیرمهد