محسن اشجاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۰مهندسی پلیمرپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی شیمی - ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

مدیر گروه مهندسی شیمی -  ۱۴۰۰ تا ---- ادامه دارد

استاد نمونه پژوهشی در سال ۱۴۰۰
استاد نمونه آموزشی در سال ۱۳۹۷

پلیمر - آنالیز - نانو - شیمی

سوابق پژوهشی

دانشجویان محترم جهت رفع اشکال یا مشاوره تحصیلی می توانند در تمام روزهای هفته از ساعت ۸ الی ۲۰ با اینجانب توسط مسیرهای ذیل در ارتباط باشند:

۱) ملاقات حضوری در دانشکده اتاق شماره ۳۰۵

۲) گروههای واتساپی ایجاد شده

۳) تماس تلفنی به شماره ۰۳۱۵۵۹۱۲۴۹۴

۴) ایمیل به آدرس: Ashjari.m@kashanu.ac.ir

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
اصول نانوتکنولوژی ۹-۸
خواص و کاربرد ذرات و مواد نانو
اصول نانوتکنولوژی ۹-۸
خواص و کاربرد ذرات و مواد نانو
هویت‌شناسی پیشرفته پلیمرها
روش‌های شناسایی و آنالیز مواد معدنی
روش‌های شناسایی و آنالیز مواد معدنی
--
۱۰-۱۲-
روش‌های اندازه‌گیری در مقیاس نانو ۱۱-۱۰
----
۱۲-۱۴-
آزمایشگاه روش‌های پیشرفته مطالعه مواد ۱۴-۱۳
آزمایشگاه مشخصه‌یابی پیشرفته مواد ۱۴-۱۳
----
۱۴-۱۶------
۱۶-۱۸-
هویت‌شناسی پیشرفته پلیمرها
روش‌های شناسایی و آنالیز مواد معدنی
روش‌های شناسایی و آنالیز مواد معدنی
روش‌های اندازه‌گیری در مقیاس نانو ۱۷-۱۶
---
۱۸-۲۰------