محسن اشجاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۰مهندسی پلیمرپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسیهیات علمیپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی شیمی - 1394 تا 1396

استاد نمونه آموزشی در سال 1397

پلیمر - آنالیز - نانو - شیمی