محسن اشجاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۰مهندسی پلیمرپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسیهیات علمیپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی شیمی - ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

استاد نمونه آموزشی در سال ۱۳۹۷

پلیمر - آنالیز - نانو - شیمی

سوابق پژوهشی