پایان نامه ها

تهیه نانوذرات طلای عامل دار شده با پروتوپورفیرینIX (PpIX) و کاربرد آن در درمان سرطان به روش PDT

سهیلا دهفولی
کارشناسی ارشد