بهرام جزی

 

برنامه ی نیمسال  دوم 1403-1402

 

10-8

12 - 10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

الکترودینامیک پلاسما غیر  تعادلی PhD

مشاوره و رفع اشکال

کار اجرایی

کار اجرایی

آزمایشگاه الکترونیک

یکشنبه

سیستم های تشخیص پلاسما

کارشناسی

مشاوره و رفع اشکال

مشاوره و رفع اشکال

کار اجرایی

مطالعه

کارگاه الکتروتکنیک

کارشناسی گ4

دوشنبه

الکترودینامیک پلاسما غیر تعادلی PhD

کار اجرایی

مشاوره و رفع اشکال

جلسات شورای پژوهشی

مطالعه

کارگاه الکتروتکنیک

کارشناسی گ3

سه شنبه

جلسات شورای دانشکده

کار اجرایی

کار اجرایی

سیستم های تشخیص پلاسما

کارشناسی

چهار شنبه

کارگاه الکتروتکنیک

کارشناسی گ1

کارگاه الکتروتکنیک

کارشناسی گ2

مشاوره و رفع اشکال

کار اجرایی

========

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸دبیری فیزیکدانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران)
کارشناسی ارشد۱۳۷۲فیزیک اتمی مولکولیدانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران)
دکترای تخصصی۱۳۸۳اتمی مولکولی(پلاسما)دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۰