بهرام جزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸دبیری فیزیکدانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران)
کارشناسی ارشد۱۳۷۲فیزیک اتمی مولکولیدانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران)
دکترای تخصصی۱۳۸۳اتمی مولکولی(پلاسما)دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۰

برنامه کاری هفتگی