مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱نگاهی به برخی مسائل ریاضی در رمزنگاریحسن دقیق- مجتبی بهرامیان- سمیه دیداریاولین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها1393
۲الگوریتمی برای بدست آوردن نقاط گویای خم های بیضوی E/Q با رتبه یکحسن دقیق- مهرداد خزلیبیستمین سمینار جبر1388
۳A key exchange protocol based on endomorphism ring of elliptic curvesحسن دقیق- روح الله خداکرمیان گیلان- سمیه دیداریThe Second Conference on Computational Group Theory, Computational Number Theory and Applications2015
۴A Sharp Height Estimate for a Specific Family of Elliptic Curvesسمیه دیداری- مجتبی بهرامیان- حسن دقیقThe First Conference on Computational Group Theory2014
۵Factoring RSA numbers using elliptic curvesحسن دقیق- سمیه دیداریThe Second Conference on Computational Group Theory, Computational Number Theory and Applications2015
۶A deterministic algorithm for Discrete logarithm on some special elliptic curves over rational numbersحسن دقیق- سمیه دیداری- روح الله خداکرمیان گیلان12th International ISC Conference on Information Security and Cryptology2015
۷Constructing Elliptic Curves with Prescribed Torsion using Halvingحسن دقیق- فاطمه سیفی شهپرComputational Algebra, Computational Number Theory and Applications2015
۸Primality test for Mersenne numbers using elliptic curvesحسن دقیق- امیرمهدی یزدانی کاشانی- روح الله خداکرمیان گیلانInternational ISC Conference on Information Security and Cryptolog2014
۹The mordell-weil group of a special family of elliptic curvesحسن دقیق- سمیه دیداریThe 45th Annual Iranian Mathematics Conference2014
۱۰Computing minimal polynomial of parametric numbers in number fieldsحسن دقیق- روح الله خداکرمیان گیلانThe 45th Annual Iranian Mathematics Conference2014
۱۱Elliptic curves and cryptographyحسن دقیق- سمیه دیداری- فاطمه سیفی شهپرThe 45th Annual Iranian Mathematics Conference2014
۱۲Computing Elliptic Curve Discrete Logarithm via Liftingحسن دقیق- سمیه دیداری- فاطمه سیفی شهپر10th International ISC Conference on Information Security and Cryptology2013
۱۳Special Values of L-functionsحسن دقیقغیاث الدین جمشید کاشانی1378
۱۴a simple methos for hashing to elliptic curvesامیرمهدی یزدانی کاشانی,حسن دقیقThe 46th Annual Iranian Mathematics Conference2015-8-25
۱۵An efficient method for encoding to elliptic curvesحسن دقیق,امیرمهدی یزدانی کاشانیThe Second Conference on Computational Group Theory, Computational Number Theory and Applications2015-10-13
۱۶اثبات ناتراوای دانشحسن دقیق,رضا کابلی نوش آبادیدومین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردهای آن2015-10-13
۱۷مروری بر امنیت کتابخانه های دیجیتالعبدالکریم الهی,حسن دقیقهمایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات2014-5-29
۱۸مقاومت مسٔله لگاریتم گسسته در برابر حملات ژنتیکبهزاد سلیمانی نیسیانی,روح اله خداکرمیان گیلان,حسن دقیقکنفرانس امنیت سامانه‌های نرم‌افزاری2014-5-15
۱۹Calculus on Elliptic Curvesمجتبی بهرامیان,سمیه دیداری,حسن دقیقThe First Conference on Computational Group Theory, Computational Number Theory and Applications2014-12-17
۲۰الگوریتمی برای بدست آوردن نقاط گویای خم های بیضوی E/Q با رتبه یکحسن دقیق,مهرداد خزلیبیستمین سمینار جبر2009-4-22
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.