مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱NEURAL NETWORK BASED LEARNING KERNEL FOR AUTOMATIC SEGMENTATION OF MULTIPLE SCLEROSIS LESIONS ON MAGNETIC RESONANCE IMAGESحسین ابراهیم پور کومله-حسن خستوانه2016-6-01
۲Rule Based Ensembles Using Pair Wise Neural Network Classifiersمسلم محمدی جنقرا-حسین ابراهیم پور کومله2015-4-01
۳Rule Based Ensembles Using Pair Wise Neural Network Classifiersمسلم محمدی جنقرا-حسین ابراهیم پور کومله2015-4-01
۴Computational study of the gas phase reaction of hydrogen azide and corannulene: A DFT studyعادل رئیسی وانانی-سمیه رحیمی-سیامک نصیری کوخدان-حسین ابراهیم پور کومله COMPUT THEOR CHEM 2015-10-01
۵تشخیص هوشمند بیماری هپاتیت با استفاده از آنالیز اجزای اصلی و همجوشی طبقه بندی کننده هاحسین ابراهیم پور کومله-سید جلال الدین موسوی راد2015-1-01
۶روشی مطمئن برا ی مقابله با مشکلات طبقه بندی اثر انگشتفائزه میرزائی-حسین ابراهیم پور کومله-محسن بیگلری1921-4-01
۷آستانه گذاری بهینه چند سطحی تصویر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر یادگیری وتدریسسید جلال الدین موسوی راد-حسین ابراهیم پور کومله0-0-01
۸IGICA: A Hybrid Feature Selection Approach in Text Categorizationمحمد مجاوریان کرمانی-حسین ابراهیم پور کومله-سید جلال الدین موسوی راد0-0-01
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.