برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان نظریه حلقه و میدان
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

عنوان:اساس جبر مجرد

تالیف: مالک- مردسون- سن

ترجمه رجب زاده مقدم- داورپناه

 

نمرات میان ترم اول

 

نمرات میان ترم دوم


عنوان ریاضیات مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

دانشجویان گرامی، جهت مشاهده اطلاعات مربوط به این درس به اینجا مراجعه فرمایید.


عنوان نظریه نمایش جبرها
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
منابع

TBA