حمیدرضا فرشچی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۴مهندسی معماری ـ معماری و شهرسازیشهید بهشتی _ تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴مهندسی معماری ـ معماریشهید بهشتی _ تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشان - دانشکده معماری و هنرعضو هیات علمی _ گروه معماریرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

 • همکاری با شرکت های مشاور گنو و پارسان در طراحی واحدهای مسکونی شهرک شهید بهشتی تهران (1376-1377)
 • همکاری با شرکت مشاوره عرصه در طراحی شهرک مسکونی شهید کشوری اصفهان (1377)
 • همکاری با شرکت مشاور آمایش محیط در طراحی شهرک مسکونی مبعث شیراز (1375-1376)
 •  عضو کمیته مهندسین ناظر ساخت شهرک مسکونی شهید بهشتی تهران بنیاد تعاون آجا ( 1375-1377)
 • سرپرست کارگاههای پروژه های مسکونی ونک و قیطریه تهران ( 1376-1377)
 • همکاری با شهرداری منطقه 1 تهران برای ساماندهی محله امامزاده قاسم دربند
 • همکاری با شهرداری منطقه 1 تهران در زیباسازی پارک ها و میادین منطقه 1 تهران
 • مهندس طراح شرکت نیارش تهران برای طراحی واحد های مسکونی
 • همکاری با شهرداری ها کاشان در طراحی میادین و مبلمان شهری
 • عضو هیات مدیره شرکت پارست تهران ( از سال 1374 تاکنون)
 • استاد نمونه آموزشی گروه معماری دانشگاه کاشان (1397-1396)
 • استاد نمونه آموزشی گروه معماری دانشگاه کاشان (1387-1386)

کاردانی و کارشناسی:

 • مدیریت و تشکیلات کارگاهی، کارشناسی معماری و کاردانی معماری سنتی
 • ساختمان 2، کارشناسی معماری
 • طراحی معماری 4، کارشناسی معماری
 • کارگاه مصالح و ساخت، کارشناسی معماری
 • درک و بیان محیط، کارشناسی معماری
 • عناصر و جزئیات ساختمان، کاردانی معماری سنتی
 • ساخت و ارائه، کاردانی معماری سنتی
 • کارگاه معماری سنتی 1، کاردانی معماری سنتی
 • کارگاه معماری سنتی 2، کاردانی معماری سنتی
 • کارگاه معماری سنتی 3، کاردانی معماری سنتی
 • نقشه کشی ساختمان 1و2، کارشناسی معماری
 • طراحی فنی ساختمان، کارشناسی معماری
 • طرح معماری 2، کارشناسی معماری
 • طرح معماری 4، کارشناسی معماری
 • هندسه کاربردی،‌ کارشناسی معماری

کارشناسی ارشد:

 • سازه های سنتی
 • طرح تکنولوژی معماری
 • طراحی همساز با اقلیم
 • معاون آموزشی دانشکده معماری و هنر از سال 1388 الی 1390
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی در گروه معماری تکنولوژی معماری  از سال 1389 الی 1393
 •  دبیر علمی نخستین همایش ملی معماری کاشان (حلقه گمشده) آذر 1487
 • مسئول مرکز اسناد دانشکده معماری و هنر از سال 1384 الی 1386
 •  مدیر گروه مهندسی معماری از سال 1384 الی 1386
 • عضو سازمان نظام مهندسی تهران از سال 1375 تا 1392 (طراح و ناظر)
 • عضو سازمان نظام مهندسی کاشان از سال 1393 تاکنون (طراح و ناظر)
 • عضو کارگروه شهرسازی و معماری معاونت برنامه ریزی شهرداری کاشان (از سال 1396 تاکنون)
 • دبیر علمی نخستین همایش ملی حلقه گمشده معماری ایران، دانشگاه کاشان (1386)
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات دانشگاه کاشان (1396)
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت های علمی گروه معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان (1397)
 • مدیر گروه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری پردیس دانشگاه کاشان (1396-1398، 1386-1388)
 • معاون آموزشی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان (1388-1390)
 • معماری و هندسه
 • معماری و سازه
 • معماری و انرژی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
طراحی شهری و انرژی ۱۰-۹
-
طراحی معماری 4
--
۱۰-۱۲
طراحی شهری و انرژی
طراحی شهری و انرژی ۱۱-۱۰
علوم ساختمان پیشرفته
طراحی معماری 4
--
۱۲-۱۴--
علوم ساختمان پیشرفته ۱۳-۱۲
طراحی معماری 4 ۱۳-۱۲
--
۱۴-۱۶
طراحی معماری 4
-
مراتب اجرایی ساختمان
---
۱۶-۱۸
طراحی معماری 4
-
مراتب اجرایی ساختمان
---
۱۸-۲۰
طراحی معماری 4 ۱۹-۱۸
-----