نسخه راسی قضیه وینر

نویسندگانزهرا پوردکان,غلامحسین فتح تبار فیروزجائی
همایشهفتمین کنفرانس و کارگاه ریاضی-شیمی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۱۲-۱۷
محل برگزاری همایشساوه
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

وینر در سال 1947 شاخص وینر درخت را با استفاده از یالها به دست آورد. در این مقاله یک فرمول برای شاخص وینر بر اساس رئوس یک درخت ارائه داده و سپس انرا به گراف دلخواه تعمیم می دهیم.