حامد حبیب زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴زبان وادبیات انگلیسیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۷۸زبان وادبیات انگلیسیتهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴زبان وادبیات انگلیسیتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

استاد مشاور انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کاشان ۱۳۹۵ تاکنون 

معاون آموزشی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ۱۴۰۰ تاکنون

مدیر گروه زبان وادبیات انگلیسی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰

 

نظریه های ادبی (دکتری)،

نقد ادبی، نمایشنامه نویسان معاصر، داستان کوتاه و بلند، ادبیات اروپا، ترجمه داستان، نگارش خلاق، شعر معاصر (کارشناسی ارشد)،

نقد ادبی، رمان، داستان کوتاه، شعر انگلیسی، متون برگزیده نثر ادبی، سیری در تاریخ و ادبیات انگلیسی، مکتب های ادبی، فنون و صناعات ادبی، گفت و شنود و .... (کارشناسی)

برنامه کاری هفتگی

ساعات مشاوره و راهنمایی:

روز های شنبه تا چهارشنبه، از ۸ صبح تا ۸ شب (به استثنای ساعات کلاسی و جلسات) 

شماره واتس اپ: ۰۹۳۵۱۳۳۳۹۰۳ (همیشه می توانید پیغام بگذارید ولی جهت تماس واتس اپی به ساعت توجه فرمایید.)

ساعات کلاس و جلسه:

روزهای یکشنبه تا چهارشنبه،

یکشنبه ها: از ساعت 10 تا 12// 13.30  تا 17.30

دوشنبه ها: از ساعت 13.30 تا 17.30 

سه شنبه ها: از ساعت 10 تا 12//  ۱۳.۳۰ تا ۱۷.۳۰

چهارشنبه ها: از ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۲.۳۰/ 14 تا 15.30