مدل‌سازی ساختاری و تحلیل رفتار دینامیکی ماده یک ژلاتین بالستیک

نویسندگانH Ashrafi - A Seifallahi - R. Mahdiani
همایش4th International Conference on Iranian Society of Material Engineering & Metallurgy
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵
محل برگزاری همایشTehran
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

از ژل بالستیک جهت شبیه‌سازی بافت‌های بیولوژیکی نرم برای مشاهده درک بهتری از آسیب ایجادشده ناشی از اصابت یک پرتابه در آن‌ها استفاده می‌شود. در این مقاله نفوذ یک پرتابه فلزی در بلوک بالستیک ژل را به صورت تجربی و محاسباتی مطالعه کرده ایم. رفتار ساختاری ماده ژلاتین در اینجا به صورت یک ماده الاستیک - پلاستیک همسانگرد و همگن با سخت‌شوندگی کرنشی همراه با درنظر گرفتن یک معادله حالت چند جمله ای مدل‌سازی شده است. پاسخ تنش – کرنش فشاری ژلاتین به صورت محوری در یک نرخ کرنش مشخص تعیین شده است. شبیه‌سازی محاسباتی پدیده دینامیکی پیچیده ضربه و نفوذ پرتابه در بلوک ژلاتینی نیز در نرم افزار اجزای محدود AUTODYN انجام شده است. نتایج تجربی مشاهده‌شده با دوربین با نتایج محاسباتی شبیه‌سازی شده به منظور بررسی تونل تشکیل‌شده در ژلاتین مقایسه شده‌اند. تاریخچه‌های زمانی سایز حفره‌های موقت محاسبه‌شده به خوبی با سایز حفره‌های اندازه‌گیری‌شده متناظر مطابقت دارند. این تطابق بین نتایج محاسباتی و تجربی بر این امر دلالت دارد که مدل محاسباتی شبیه‌سازی شده در نرم افزار اجزای محدود می‌تواند به خوبی ویژگی‌های ساختاری ماده ژلاتین را در برابر ضربه پیش‌بینی نماید.