تحلیل دینامیکی نوسانات اندام فوقانی در حین راه ‌رفتن بر سینتیک و سینماتیک ستون فقرات کمری

نویسندگانS Madadi - H Ashrafi - Tabatabaei F
همایش20th National Seminar on Specialized Physical Therapy of the Spine
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹
محل برگزاری همایشUniversity of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

مهمترین دغدغه جامعه توانبخشی و پزشکی، شناخت صحیح آناتومی حرکات بدن انسانها در حین فعالیتهای گوناگون و انتخاب بهترین راه برای احیا و درمان نواحی آسیب دیده احتمالی است. حرکت بازو در حین راه رفتن انسان، یک حرکت طبیعی است. بررسی تاثیر محدوده‌های مختلف حرکت نوسانی بازو، شامل حالت‌های نوسان کم بازو، نوسان عادی بازو، نوسان زیاد بازو، دست‌ها کنار بدن و دست‌ها به صورت ضربدری بر الگوی حرکتی ستون فقرات کمری در افراد با و بدون اختلالات اسکلتی عضلانی مفاصل ذکر شده هدف اصلی این پژوهش می‌باشد.

 

لینک ثابت مقاله