حسین حیدری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴الاهیاتدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۶۸ادیان و عرفاندانشگاه تهران
دکتری۱۳۷۹ادیان و عرفاندانشگاه تهران

سوابق اجرایی

 نماینده وزارت در هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه کاشان، از مرداد 1393-

معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کاشان از 1393

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان از اردیبهشت 1383

 مدیر گروه ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان از 1395

معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان از 1385 تا 1391 مدیر مسئول مجله کاشان شناخت 7-1386

 مدیرمسئول مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان از 1383 تا کنون.

ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان از 1373 تا 1378.

عضو کمیته تخصصی الهیات گروه علوم انسانی، دفتر برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از خرداد 1394

استاد نمونه آموزشی  در سال تحصیلی 1388

پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان،1393

پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان،1394

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان ،1395

استاد نمونه آموزشی درسال تحصیلی 1397

 

اخلاق در ادیان، ادیان ایران پیش از اسلام1،ادیان ایران پیش از اسلام2،ادیان ایران قبل از اسلام،آشنایی با ادیان بزرگ،انگلیسی تخصصی علوم قرآن و حدیث2،بررسی تطبیقی موضوعات در قرآن و عهدین،بررسی کلام اسلامی، تاریخ فرق اسلامی 1، تاریخ فرق اسلامی 2،تاریخ مسیحیت، تاریخ یهود، دین مسیحیت،دین یهود،دین یهود1، دین یهود2، روش شناسی ادیان،روش های مطالعات دینی1،روش های مطالعات دینی2، روشهای تحقیق در ادیان، زبان تخصصی 1، زبان تخصصی 2،  زبان تخصصی 3، زبان تخصصی ادبیات فارسی، زبان خارجی 1، علم کلام تطبیقی، فارسی عمومی،  کلام اسلامی 1،کلام اسلامی 2،کلام جدید،کلام یهودی مسیحی، کلیات علم کلام،مبانی جامعه شناسی، متون دینی ایران پیش از اسلام، متون دینی و عرفانی یهود

سوابق پژوهشی

  1. عناوین جوایز آموزشی و پژوهشی
  1. استاد نمونه آموزشی در سال تحصیلی ۱۳۸۸
  2. پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان، ۱۳۹۳
  3. پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان، ۱۳۹۴
  4. پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان، ۱۳۹۵
  5. استاد نمونه آموزشی درسال تحصیلی ۱۳۹۷

۱) عضو هیآت تحریریریه مجله ادیان و عرفان  دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۹

۲) عضویت در شورای نویسندگان مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان از ۱۳۸۳ تا کنون

۳) عضویت در شورای نویسندگان مجله کاشان شناخت از ۱۳۸۴تا ۱۳۹۲

۴) عضویت در شورای نویسندگان مجله پژوهش نامه کاشان از ۱۳۹۳تا کنون

۵) عضویت در تحریریه روزنامه اطلاعات در سال ۱۳۶۱.

۶)عضویت در شورای نویسندگان مجله رسانه دانشگاه کاشان از ۱۳۸۳ تا۱۳۸۶

۷)عضو شورای نویسندگان مجله کتاب ماه دین از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

۸)  عضو تحریریه دوفصلنامه تخصصی تفسیر متون وحیانی از ۱۳۹۶

 

 

ساعات حضور

سلام بر شما .

در طول  تعطیلات تابستان حداقل در روزهای یکشنبه با رعایت مصوبات ستاد کرونا حضورا در خدمت دانشجویان هستم . در بقیه روزها هماهنگی پیشین لازم است.