حسین حیدری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۷۹ادیان و عرفاندانشگاه تهران

سوابق اجرایی

 نماینده وزارت در هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه کاشان، از مرداد 1393-

معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کاشان از 1393

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان از اردیبهشت 1383

 مدیر گروه ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان از 1395

معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان از 1385 تا 1391 مدیر مسئول مجله کاشان شناخت 7-1386

 مدیرمسئول مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان از 1383 تا کنون.

ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان از 1373 تا 1378.

عضو کمیته تخصصی الهیات گروه علوم انسانی، دفتر برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از خرداد 1394

استاد نمونه آموزشی  در سال تحصیلی 1388

پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان،1393

پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان،1394

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان ،1395

استاد نمونه آموزشی درسال تحصیلی 1397

 

اخلاق در ادیان، ادیان ایران پیش از اسلام1،ادیان ایران پیش از اسلام2،ادیان ایران قبل از اسلام،آشنایی با ادیان بزرگ،انگلیسی تخصصی علوم قرآن و حدیث2،بررسی تطبیقی موضوعات در قرآن و عهدین،بررسی کلام اسلامی، تاریخ فرق اسلامی 1، تاریخ فرق اسلامی 2،تاریخ مسیحیت، تاریخ یهود، دین مسیحیت،دین یهود،دین یهود1، دین یهود2، روش شناسی ادیان،روش های مطالعات دینی1،روش های مطالعات دینی2، روشهای تحقیق در ادیان، زبان تخصصی 1، زبان تخصصی 2،  زبان تخصصی 3، زبان تخصصی ادبیات فارسی، زبان خارجی 1، علم کلام تطبیقی، فارسی عمومی،  کلام اسلامی 1،کلام اسلامی 2،کلام جدید،کلام یهودی مسیحی، کلیات علم کلام،مبانی جامعه شناسی، متون دینی ایران پیش از اسلام، متون دینی و عرفانی یهود

سوابق پژوهشی

1) عضویت در تحریریه روزنامه اطلاعات در سال 1361.

2) عضویت در شورای نویسندگان مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان از 1383 تا کنون

3) عضویت در شورای نویسندگان مجله کاشان شناخت از 1384تا 1392

4) عضویت در شورای نویسندگان مجله پژوهش نامه کاشان از 1393تا کنون

5)عضویت در شورای نویسندگان مجله رسانه دانشگاه کاشان از 1383 تا1386

6)عضو شورای نویسندگان مجله کتاب ماه دین از 1388 تا 1393