حسین حیدری

برنامه درسی  و مراجعات نیمسال دوم  1403 - 1402

روزهای هفته

10-8

12-10

30/12  -14

16-14

18-16

شنبه

مراجعات

مراجعات

علم کلام تطبیقی

یکشنبه

آشنایی با ادیان بزرگ

تاریخ یهود                           

مراجعات

اخلاق درادیان

دوشنبه

مراجعات

مراجعات

روش‌های مطالعات دینی 1

سه شنبه

مسیحیت 2

مراجعات

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴الاهیاتدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۶۸ادیان و عرفاندانشگاه تهران
دکتری۱۳۷۹ادیان و عرفاندانشگاه تهران

سوابق اجرایی

 نماینده وزارت در هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه کاشان، از  ۱۳۹۳- ۱۴۰۰

معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کاشان از ۱۳۹۳ – ۱۴۰۰

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان از اردیبهشت ۱۳۸۳ – ۱۴۰۰

 مدیر گروه ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان از ۱۳۹۵- ۱۳۹۷

معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱

مدیر مسئول مجله کاشان شناخت ۷-۱۳۸۶

 مدیرمسئول مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان از ۱۳۸۳ تا کنون.

ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸.

عضو کمیته تخصصی الهیات گروه علوم انسانی، دفتر برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از خرداد ۱۳۹۴تا ۱۳۹۶ 

استاد نمونه آموزشی  در سال تحصیلی ۱۳۸۸

پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان،۱۳۹۳

پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان،۱۳۹۴

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان ،۱۳۹۵

استاد نمونه آموزشی درسال تحصیلی ۱۳۹۷

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان ،1402

 

اخلاق در ادیان، ادیان ایران پیش از اسلام۱،ادیان ایران پیش از اسلام۲،ادیان ایران قبل از اسلام،آشنایی با ادیان بزرگ،انگلیسی تخصصی علوم قرآن و حدیث۲،بررسی تطبیقی موضوعات در قرآن و عهدین،بررسی کلام اسلامی، تاریخ فرق اسلامی ۱، تاریخ فرق اسلامی ۲،تاریخ مسیحیت، تاریخ یهود، دین مسیحیت،دین یهود،دین یهود۱، دین یهود۲، روش شناسی ادیان،روش های مطالعات دینی۱،روش های مطالعات دینی۲، روشهای تحقیق در ادیان، زبان تخصصی ۱، زبان تخصصی ۲،  زبان تخصصی ۳، زبان تخصصی ادبیات فارسی، زبان خارجی ۱، علم کلام تطبیقی، فارسی عمومی،  کلام اسلامی ۱،کلام اسلامی ۲،کلام جدید،کلام یهودی مسیحی، کلیات علم کلام، مبانی جامعه شناسی، متون دینی ایران پیش از اسلام، متون دینی و عرفانی یهود، قصص قرآن و عهدین، 

سوابق پژوهشی

  1. عناوین جوایز آموزشی و پژوهشی
  1. استاد نمونه آموزشی در سال تحصیلی ۱۳۸۸
  2. پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان، ۱۳۹۳
  3. پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان، ۱۳۹۴
  4. پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان، ۱۳۹۵
  5. استاد نمونه آموزشی درسال تحصیلی ۱۳۹۷
  6. پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان، 1402

۱) عضو هیآت تحریریریه مجله ادیان و عرفان  دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۹

۲) عضویت در شورای نویسندگان مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان از ۱۳۸۳ تا کنون

۳) عضویت در شورای نویسندگان مجله کاشان شناخت از ۱۳۸۴تا ۱۳۹۲

۴) عضویت در شورای نویسندگان مجله پژوهش نامه کاشان از ۱۳۹۳تا کنون

۵) عضویت در تحریریه روزنامه اطلاعات در سال ۱۳۶۱.

۶)عضویت در شورای نویسندگان مجله رسانه دانشگاه کاشان از ۱۳۸۳ تا۱۳۸۶

۷)عضو شورای نویسندگان مجله کتاب ماه دین از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

۸)  عضو تحریریه دوفصلنامه تخصصی تفسیر متون وحیانی از ۱۳۹۶