مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱آینده دین؟فریبا طشت زر-حسین حیدریکتاب ماه دین2014-2-01
۲بررسی اندیشه‌های کلامی مولوی در موضوع شفاعتحسین حیدریمجله دانشکده الاهیات دانشگاه فردوسی مشهد1381
۳سیمای دو گانه ابلیس در آثار حکیم سناییحسین حیدریمجله مطالعات عرفانی1384
۴درونمایه انجیل در روایات شیعیحسین حیدری، رضوان خسروی، مجله حدیث پژوهی1396
۵بررسی کارنامه معرفتی الاهیات آزادیبخشمجتبی نماینده ، حسین حیدریمعرفت ادیان1394
۶مبانی قرآنی، روایی، حکمیِ زنجیره علّی گناهان کبیره در حدیقه ‌الحقیقه سناییحسین حیدری - عباس شاه علی رامشهمطالعات عرفانی1397
۷مطالعه تطبیقی تکرار و توالی هفت گناه کبیره اخلاقی در آثار سنایی با هفت دیو بزرگ در مزداپرستیحسین حیدری- عباس شاه‌علی رامشهادیان و عرفان1398
۸درونمایه انجیل در روایات شیعیحسین حیدری-رضوان خسروی2017-9-01
۹بررسی آیین عزاداری در شاهنامه به مثابة رمزگان نشانه‌شناختیطاهره خواجه گیری-حسین حیدری2017-8-01
۱۰جایگاه تاریخی و مشخصه‌های فکری حسیدیزم نوین در بستر دیگر جریان‌های عرفانی یهودحسین حیدری-احمد عباسی2017-3-01
۱۱از فروید تا مزلو: دگرگونی پارادایم‌های روانشناسی دین در دوره مدرنیتهحسین حیدری-جواد روحانی رصاف-خدیجه کاردوست فینی2017-1-01
۱۲ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتیحسین حیدری-محدثه قاسم پور2016-9-01
۱۳بلقیس در آبگینه سلیمان ( بررسی و تطبیق رابطه سلیمان و ملکه صبا در عهدین و متون اسلامی)حسین حیدری-خدیجه کاردوست فینی -ابوالفضل چاووشی 2016-9-01
۱۴بررسـی تطبیقی و آماری نیایش‌ها در نخستین منظومه ایرانیان (گاهان)حسین حیدری-الهه خانیان 2016-5-01
۱۵الاهیات تنزیهی در عاشقانه های عطارحسین حیدری-بتول فلاح برزکی2015-9-01
۱۶حکمت روشنایی ذات و صفات الهی در نظرگاه سناییحسین حیدری-حسین قربانپور2015-8-01
۱۷بررسی کیفرشناختی مقرّرات حمورابی، عبرانی و وندیدادحسین حیدری-جنت خاکسارآرانی2015-8-01
۱۸بررسی تحولات مفهومی ملکوت خدا در کتاب مقدسحسین حیدری-محمد اقاجانی 2015-8-01
۱۹وضعیت جامعۀ یهودیان کاشان در دوران پهلوی و ماجرای قتل دکتر برجیسعلی فلاحیان وادقانی-حسین حیدری2015-8-01
۲۰حکمت در هندسه معرفتی ادیان ابراهیمیحسین حیدری-حسن پاشایی2015-7-01
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.