مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱حکمت روشنایی: گذری بر جهان شناسی حکیم سنایی غزنویحسین حیدریهشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی2016-2-17
۲جایگاه کلامی و فرقه ای حکیم سنایی غزنوی: بررسی تحلیلی و تطبیقیحسین حیدریدهمین همایش بین المللی ترویج زبان فارسی2015-8-26
۳همسویی‌ها و ناسازی‌های مبانی اخلاقی اعلامیة جهانی حقوق بشر با عهد جدیدحسین حیدری,محمدرضا بدیع ابادی,جنت خاکسارآرانیهمایش بین‌المللی ادیان توحیدی2015-2-5
۴تبیین فلسفه مجازات در حقوق کیفری ادیان ابراهیمیپیمان کمالوند,حسین حیدریهمایش بین‌المللی ادیان توحیدی2015-2-5
۵گذری در مبانی عرفان مسیحی در کتاب مقدسحسین حیدری,محمدرضا بدیع آبادیاولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی2014-10-19
۶مستندات قرآنى و مبانى عقلی مکاتب کلامى(اشاعره، ماتریدیه، معتزله ،شیعه و...) در باب جبر و اختیارحسین حیدریاولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی2014-10-19
۷بازتاب آموزه‌های عهد جدید و مسیحیت گنوسی در جهانبینی مانویحسین حیدری,الهام افشاریاولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی2014-10-19
۸جایگاه کلامی و فرقه ای حکیم سنایی غزنوی: بررسی تحلیلی و تطبیقیحسین حیدریمجموعه مقالات دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسیشهریور 1394
۹حکمت روشنایی : گذری بر جهان شناسی حکیم سنایی غزنوی، هشتمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسیحسین حیدریهشتمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسیبهمن 1394
۱۰انسان فطری و جایگاه تجربه اوج در نگاه مزلو(گزارش و تحلیل هرم نیازهای انسان و خصوصیات افراد خودشکوفا در روان شناسی انسانگرای آبراهام مزلو)حسین حیدری و خدیجه کاردوستنخستین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی27 مهرماه 1393
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.