پایان نامه ها

تعداد بازدید:۳۲۶
 1. جامعه آرمانی در ادیان ابراهیمی و زرتشت، پایان نامه کارشناسی ارشد طاهره ناصری در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره جواد روحانی رصاف 1384
 2. علل افول دین زرتشتی در اواخر دوره ساسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد اعظم مشهدی در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره جواد روحانی رصاف1385
 3. بررسی عقاید و تاریخچه نهضت حسیدیزم یهود،پایان نامه کارشناسی ارشد احمد عباسی در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره عبدالرحیم سلیمانی اردستانی 1385
 4. برگزیدگی یهود از نگاه یهود، پایان نامه کارشناسی ارشد مریم محمودی در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر منصور معتمدی 1385
 5. تاثیر الاهیات مسیحی در بستر تفکر غرب بر پیدایش مدرنیته، پایان نامه کارشناسی ارشد سعید اخوان در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره جواد روحانی رصاف، 1385
 6. کلیسای شرق آشوری، پژوهشی در باب تاریخ، باورها و آیین های دینی آشوریان، پایان نامه کارشناسی ارشد علی اکبر حسینی سده به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر لیلا هوشنگی، 1386
 7. بررسی آموزه ها، عقاید و آیین های مسیحیان عربستان قبل از اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد محمد جواد فرازیان در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر لیلا هوشنگی 1386
 8. بررسی مسأله تحریف عهدین در مجادلات مسلمانان با یهودیان و مسیحیان، پایان نامه کارشناسی ارشد محمد باقر سعیدی در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر منصور معتمدی، 1387
 9. بررسی پدیدار شناسانه اهل حق در آذربایحان غربی پایان نامه کارشناسی ارشد بهمن زاهدی در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر قربان علمی، 1387
 10. بررسی تحلیلی کتاب ایوب و تاثیرات آن در الاهیات یهودی مسیحی، پایان نامه کارشناسی ارشد سپیده نصرتی در دانشگاه تهران، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر ناصر گذشته، 1387
 11. بررسی تطبیقی نبوت و انبیا در عهدین و کتب قانونی ثانی در مقایسه با قرآن، پایان نامه کارشناسی ارشد سمیه رجبی در دانشگاه تهران، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر محمد هادی امینی، 1387
 12. بازتاب دین و فرهنگ مزدایی در شاهنامه ( بررسی تطبیقی باورها، آیین ها و اندرزهای شاهنامه با اوستا، متون پهلوی و پازندی، پایان نامه کارشناسی ارشد محدثه قاسم پور در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر رضا شجری، 1388
 13. اندیشه های آنتونی گیدنز در باره دین ( گزارش و بررسی انتقادی )، پایان نامه کارشناسی ارشد فریبا طشت زر در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری، و مشاوره جواد روحانی رصاف، 1388
 14. تاریخ تشیع در منطقه کاشان در دوره صفویه، پایان نامه کارشناسی ارشد امیر عباس عزیزی پور، در دانشگاه پیام نور ( مرکز قم )، به راهنمایی دکتر علیرضا جلالی و مشاوره دکتر حسین حیدری، 1388
 15. بررسی تطبیقی نظریه امامت در مذاهب اسماعیلیه و امامیه، پایان نامه کارشناسی ارشد احمد لهراسبی در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر مهدی دشت بزرگی و مشاوره دکتر حسین حیدری، 1389
 16. بررسی تطبیقی مفهوم حکمت در قرآن و عهدین، پایان نامه حسن پاشایی در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر عبدالله موحدی محب، 1389
 17. بررسی تطبیقی جریان های بنیاد گرایی در ادیان ابراهیمی، پایان نامه کارشناسی ارشد حسین میر صادقی در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره جواد روحانی رصاف، 1389
 18. بررسی تطبیقی شعورمندی کائنات در ادیان سامی و مزدایی پایان نامه کارشناسی ارشد حمیده سادات فاطمی در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر محمد هادی امینی، 1389
 19. یهودیان کاشان: تاریخ، فرهنگ و زندگی اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد علی فلاحیان وادقانی در دانشگاه تهران، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر محمد هادی امینی، 1389
 20. بررسی گستردگی و ژرفای برخی تجارب تفسیری دینی در حیات دینی مردم کاشان، پایان نامه کارشناسی ارشد مرجان عسگری بابادی در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر فریبرز صدیقی ارفعی، 1390
 21. بررسی تطبیقی آیین ها و اساطیر خاورمیانه با کتاب مقدس، پایان نامه کارشناسی ارشد علی بهاری در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره حسین ستار، 1390
 22. بررسی روابط متقابل یهودیان، مسیحیان و شیعیان در ایران از عصر صفوی تا انقلاب اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد محبوبه کریمیان طاهری در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر یونس حمامی لاله زار، 1390
 23. تحولات اعتقادی و اجتماعی کلیسای آناباپتیست منونایت، پایان نامه کارشناسی ارشد امیر حسین حسینی در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره جواد روحانی رصاف، 1390
 24. بررسی سند و متن احادیث مثنوی، پایان نامه کارشناسی ارشد محمد تقی رحمت پناه در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر پرویز رستگار و مشاوره دکتر حسین حیدری، 1390
 25. بررسی تطبیقی پرستش ایزد بانوان در ادیان قدیم و جوامع نانویسا، پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی میر سجادی در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و دکتر احسان قدرت اللهی و مشاوره حسین ستار، 1390
 26. سیمای داوود و سلیمان در عهدین و روایات فریقین، پایان نامه کارشناسی ارشد ابو الفضل چاووشی در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر ماشاءالله جشنی و مشاوره دکتر حسین حیدری، 1390
 27. بررسی تطبیقی نظرات و نقش پیتربرگر در سیر تحولات جامعه شناسی دین، پایان نامه کارشناسی ارشد فائزه ایزدی، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره جواد روحانی رصاف،1390
 28. علل پیدایش تفسیر هرمنوتیکی از دین در میان نواندیشان مسلمان پایان نامه کارشناسی ارشد مرتضی قدمگاهی دانشکده الاهیات دانشگاه تهران، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر حسن ابراهیمی،1391
 29. بررسی تطبیقی نیایش های متون اوستا و پهلوی و دگرگونی های آن در متون نیایشی زرتشتیان معاصر، پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه کاشان، الهه خانیان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره موبد کورش نیکنام، 1391.
 30.  بررسی جایگاه دین در روانشناسی مزلو و تعمیم نظرات مزلو بر مولوی، پایان نامه کارشناسی ارشد خدیجـه کـاردوست در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره جواد روحانی رصاف،1391
 31. تحولات آیینی و اعتقادی یهودیان اصفهان در سده اخیر پایان نامه کارشناسی ارشد اعظم نیکبخت، در دانشگاه کاشان،به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر مرتضی نورانی، 1391
 32. بررسی تطبیقی آموزه عصمت از دیدگاه علامه طباطبایی، خواجه نصیر الدین طوسی، ابن تیمیه و امام فخر رازی،پایان نامه کارشناسی ارشد زینب بهرامیان، به راهنمایی دکتر حسن رضازاده و مشاوره دکتر حسین حیدری، 1391
 33.  بررسی تطبیقی مقررات حمورابی با احکام کیفری یهودیت و وندیداد، پایان نامه کارشناسی ارشد جنّت‌ خاکسارآرانی در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر سعید قماشی، 1392
 34.  الاهیات آزادی بخش:زمینه ها، مبانی، اعتقادات، اهداف و تحولات فکری، پایان نامه کارشناسی ارشد مجتبی نماینده نیاسر در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر احسان قدرت اللهی و دکتر حسین حیدری، و مشاوره جواد روحانی رصاف، 1392.
 35.  بررسی آماری و تطبیقی نظارت همگانی در قرآن و متون مزدایی پایان نامه کارشناسی ارشد معصومه بهرامی منعم در دانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر محسن قاسم پور، 1392
 36. بررسی تطبیقی لشکریان اهریمنی در کتاب مقدس وتاریخ مسیحیت با اساطیر یونان و خاورمیانه، پایان نامه کارشناسی ارشد جلال الدین افضل دردانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر ابراهیم موسی‌پور، 1393
 37.  تأثیر مینوی کلام در تکوین و تدبیر هستی از نظرادیان ابراهیمی و مزدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد فرزانه فیاضی دردانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره آقای جواد روحانی رصاف، 1393
 38. بررسی تطبیقی کیهان شناسی اسلام، ادیان ایران وبین النهرین باستان، پایان نامه کارشناسی ارشد الهام افشاری دردانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری، 1393
 39. بررسی تطبیقی شهادت و جانبازی در ادیان ابراهیمی، پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه عقیقی دردانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره آقای حسین ستار، 1393
 40. تجلی اندیشه های دینی در یافته های باستان شناسی ایران باستان، پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه مجیدی دردانشگاه سمنان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری، دکتر جعفر فلاحی، و مشاوره دکتر لباف، 1393
 41.  بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر با آموزه های کتاب مقدس، پایان نامه کارشناسی ارشد محمد رضا بدیع آبادی دردانشگاه کاشان، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر سعید قماشی،1394
 42.  بررسی تطبیقی حقوق خانواده در میان ارامنه و زرتشتیان معاصر ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد عذرا خاتمی، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر رازمیک درمگردیچیان، شهریور 1394
 43. بررسی و تحلیل باورها و آیینهای ارمنیان اصفهان در سده اخیر، پایان نامه کارشناسی ارشد اعظم تیموری، به راهنمایی دکتر حسین حیدری، آبان 1394
 44.  بررسی تطبیقی مبانی دینی جایگاه و حقوق حیوانات در اسلام و مزداپرستی، پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه صادقی، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر سعیدرضا منتظری، آذر1394
 45.  مولفه های هوش معنوی و رابطه ی آن با مراتب فضایل(شناختی، رفتاری و اخلاقی) در قرآن و عهد عتیق، پایان نامه کارشناسی ارشد معصومه هاشمی، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر فریبرز صدیق ارفعی، آذر1394
 46. طراحی مرکز گفتگوی ادیان با بهره‌گیری نوه مشترک هنر قدسی، پایان نامه کارشناسی ارشد آیدا برکاتی،استاد راهنما دکتر جواد دیواندری ، اساتید مشاور سلمان نقره کار، حسین حیدری، دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان  شهریور ۱۳۹۵
 47. بررسی تطبیقی رجعت و آخرالزمان از دیدگاه اسلام، عهدین و متون مزدایی ، پایان نامه کارشناسی ارشد وجیهه طالب‌زاده  در رشته فلسفه و کلام اسلامی، به راهنمایی دکتر حسن رضازاده و  مشاوره حسین حیدری ، بهمن 1396
 48.  بررسی تطبیقی نگاه به طبیعت از منظرآیین شینتو و آیین زرتشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد سوسن نعمتی ، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره جواد روحانی رصاف ، شهریور 1397
 49.  سیر تحول حقوق و جایگاه زنان در تاریخ و متون مزدایی ایران پیش از اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد فرزانه سرلک ، به راهنمایی دکتر حسین حیدری و مشاوره دکتر مجتبی زروانی ، شهریور 1397

 

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۳۹۸