حسین طالبی قادیکلایی

:Fields of Interest

 Metal Forming processes -

 Ductile Fracture -

 Plasticity -

 - Sheet Metal forming (Mechanical and Formability testing, Micro forming, Material anisotropy, Non-linear deformation loading, High strain rate deformation, Hot forming, Finite element modeling) 

 Ductility and Ductile Damage -

Deformation Mechanics -

Fuel cell (Metallic Bipolar plates) -

 Laser Forming -

 Fracture and Mechanical Behavior of Additively Manufactured Product -

 

 

برنامه آموزشی پژوهشی نیمسال دوم تحصیلی 1403-1402 دکتر حسین طالبی قادیکلایی

دانشکده مهندسی مکانیک                                                              گروه آموزشی ساخت و تولید

18-20

18-16

16-14

12:30- 14

12-12:30

12-10

10-8

روز   ساعت

امور پژوهشی/

مراجعه دانشجویی *

آزمایشگاه فیزیک اندازه­ گیری

فیزیک اندازه گیری

مراجعه *دانشجویی 

-

امور پژوهشی

امور پژوهشی

شنبه

مشاوره و راهنمایی پایان نامه های دکتری-ارشد در سامانه مجازی

امور پژوهشی/

مراجعه دانشجویی *

مراجعه دانشجویی *

آزمون­های غیر مخرب پیشرفته

-

مراجعه دانشجویی *

امور پژوهشی/

مراجعه دانشجویی *

یک شنبه

امور پژوهشی

امور پژوهشی

مشاوره و راهنمایی پایان نامه

آزمون­های غیر مخرب پیشرفته

طراحی و ساخت قید و بند

آزمایشگاه فیزیک اندازه­ گیری

دو شنبه

ارتباط با صنعت

سه شنبه

ارتباط با صنعت

چهارشنبه

- ابزارهای ارتباطی جهت امور مشاوره، پاسخگویی و رفع اشکال: 1) حضور در دفتر دانشکده (واحد 324)  2)سامانه ال ام اس  3) گروه­های کلاسی در پیام­رسان

- لطفا جهت هماهنگی برای مراجعه حضوری و رفع اشکال (*) از طریق یکی از روش‌های زیر (ارسال پیام) اقدام فرمایید:

راه­های ارتباطی جهت هماهنگی قبلی:

ایمیل: h.talebi.q@kashanu.ac.ir

تلفن: 55913452-031

شماره همراه: 09022240801

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۹۲مهندسی مکانیک-ساخت و تولیدصنعتی نوشیروانی بابل
کارشناسی ارشد۱۳۹۴مهندسی مکانیک-ساخت و تولیدصنعتی نوشیروانی بابل
دکتری۱۳۹۹مهندسی مکانیک-ساخت و تولیدتربیت مدرس

سوابق اجرایی

-فیزیک اندازه گیری

- آزمایشگاه فیزیک اندازه گیری (سیستم های اندازه گیری دقیق)

- اصول عملیات حرارتی

-آزمون های غیر مخرب

-آزمون های غیر مخرب پیشرفته

-متالورژی در تولید

-نقشه کشی صنعتی

- طراحی قید و بند

-خواص مواد

-پلاستیسیته

-شکل دادن فلزات

-مکانیک آسیب و شکست نرم

-آنالیز شکل دهی ورق های فلزی

-مکانیک تغییر شکل

-ارزیابی غیر مخرب خواص مواد 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -