رضا جهانی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵ریاضی محضمدرسه عالی علوم کاشان (دانشگاه کاشان)
کارشناسی ارشد۱۳۶۸ریاضی محض - گرایش جبردانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۷۵ریاضی محض - گرایش جبر (نظریه حلقه و مدول)دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشان - دانشکده علوم ریاضیعضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۱

سوابق اجرایی

1369-1375 مدیر گروه ریاضی دانشگاه کاشان

1374-1376 مدیر امور آموزشی دانشگاه کاشان

1376-1378 رئیس دانشکده علوم دانشگاه کاشان

1377-1385 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان

1393-1397 مدیر گروه ریاضی محض دانشگاه کاشان

1397 مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کاشان

1 - رتبه اول مسابقات ریاضی دانشجویی در سال 1365

2 - استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی 87 - 86

3 - استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی 88 - 87

4 - استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی 89 - 88

5 - پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال تحصیلی 91 - 90

6 - پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال تحصیلی 93 - 92

1 - نماینده تام الاختیار دانشگاه در برگزاری آزمون های سراسری از مهر ماه سال 1377 تا آبان ماه سال 1385

2 - عضو کمیته تخصصی ریاضی شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی از شهریور ماه سال 1377 تا اردیبهشت ماه سال 1386

3 - عضو شورای آموزشی دانشگاه از تیر ماه سال 1374 تا آبان ماه سال 1385 و از شهریور ماه سال 1397 (ادامه دارد)

4 - عضو کمیته راه اندازی دانشکده معماری و هنر از آذر ماه سال 1374

5 - عضو کمیته انفورماتیک دانشگاه از دی ماه سال 1374 تا آبان ماه سال 1385

6 - عضو ستاد امور ایثارگران دانشگاه از بهمن ماه سال 1374 تا آبان ماه سال 1385

7 - عضو شورای دانشگاه از اسفند ماه سال 1374 تا آبان ماه سال 1385 و از شهریور ماه سال 1397 (ادامه دارد)

8 - قائم مقام دانشگاه از شهریورماه سال 1378

9 - مسئول علمی کنگره بین المللی غیاث الدین جمشید از اردیبهشت ماه 1378

10 - عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی فیض از سال 1384 تاکنون

11 - عضو کمیته ارزیابی عملکرد دانشگاه از خرداد ماه سال 1389

12 - استاد مشاور فرهنگی از دی ماه سال 1392

13 - عضو شورای پژوهشی دانشگاه از شهریور ماه سال 1397 (ادامه دارد)