رضا جهانی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵ریاضی محضمدرسه عالی علوم کاشان (دانشگاه کاشان)
کارشناسی ارشد۱۳۶۸ریاضی محض - گرایش جبردانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۷۵ریاضی محض - گرایش جبر (نظریه حلقه و مدول)دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشان - دانشکده علوم ریاضیعضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۵

سوابق اجرایی

۱۳۶۹-۱۳۷۵ مدیر گروه ریاضی دانشگاه کاشان

۱۳۷۴-۱۳۷۶ مدیر امور آموزشی دانشگاه کاشان

۱۳۷۶-۱۳۷۸ رئیس دانشکده علوم دانشگاه کاشان

۱۳۷۷-۱۳۸۵ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان

۱۳۹۳-۱۳۹۷ مدیر گروه ریاضی محض دانشگاه کاشان

۱۳۹۷ مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کاشان

۱ - رتبه اول مسابقات ریاضی دانشجویی در سال ۱۳۶۵

۲ - استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی ۸۷ - ۸۶

۳ - استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی ۸۸ - ۸۷

۴ - استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی ۸۹ - ۸۸

۵ - پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال تحصیلی ۹۱ - ۹۰

۶ - پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال تحصیلی ۹۳ - ۹۲

۱ - نماینده تام الاختیار دانشگاه در برگزاری آزمون های سراسری از مهر ماه سال ۱۳۷۷ تا آبان ماه سال ۱۳۸۵

۲ - عضو کمیته تخصصی ریاضی شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی از شهریور ماه سال ۱۳۷۷ تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶

۳ - عضو شورای آموزشی دانشگاه از تیر ماه سال ۱۳۷۴ تا آبان ماه سال ۱۳۸۵ و از شهریور ماه سال ۱۳۹۷ (ادامه دارد)

۴ - عضو کمیته راه اندازی دانشکده معماری و هنر از آذر ماه سال ۱۳۷۴

۵ - عضو کمیته انفورماتیک دانشگاه از دی ماه سال ۱۳۷۴ تا آبان ماه سال ۱۳۸۵

۶ - عضو ستاد امور ایثارگران دانشگاه از بهمن ماه سال ۱۳۷۴ تا آبان ماه سال ۱۳۸۵

۷ - عضو شورای دانشگاه از اسفند ماه سال ۱۳۷۴ تا آبان ماه سال ۱۳۸۵ و از شهریور ماه سال ۱۳۹۷ (ادامه دارد)

۸ - قائم مقام دانشگاه از شهریورماه سال ۱۳۷۸

۹ - مسئول علمی کنگره بین المللی غیاث الدین جمشید از اردیبهشت ماه ۱۳۷۸

۱۰ - عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی فیض از سال ۱۳۸۴ تاکنون

۱۱ - عضو کمیته ارزیابی عملکرد دانشگاه از خرداد ماه سال ۱۳۸۹

۱۲ - استاد مشاور فرهنگی از دی ماه سال ۱۳۹۲

۱۳ - عضو شورای پژوهشی دانشگاه از شهریور ماه سال ۱۳۹۷ (ادامه دارد)

۱۴ - عضو هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه از شهریور ۱۳۹۸ (ادامه دارد)

۱۵ - عضو کمیته هماهنگی ستاد بحران بیماری کرونا از اردیبهشت ۱۳۹۹

۱۶ - نماینده ریاست دانشگاه و مسئول اجرای انتخابات دوره ششم و هفتم هیأت ممیزه دانشگاه