رضا جهانی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵ریاضی محضمدرسه عالی علوم کاشان (دانشگاه کاشان)
کارشناسی ارشد۱۳۶۸ریاضی محض - گرایش جبردانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۷۵ریاضی محض - گرایش جبر (نظریه حلقه و مدول)دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشان - دانشکده علوم ریاضیعضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۵

سوابق اجرایی

۱۳۶۹-۱۳۷۵ مدیر گروه ریاضی دانشگاه کاشان

۱۳۷۴-۱۳۷۶ مدیر امور آموزشی دانشگاه کاشان

۱۳۷۶-۱۳۷۸ رئیس دانشکده علوم دانشگاه کاشان

۱۳۷۷-۱۳۸۵ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان

۱۳۹۳-۱۳۹۷ مدیر گروه ریاضی محض دانشگاه کاشان

۱۳۹۷ مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کاشان

۱ - رتبه اول مسابقات ریاضی دانشجویی در سال ۱۳۶۵

۲ - استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی ۸۷ - ۸۶

۳ - استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی ۸۸ - ۸۷

۴ - استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی ۸۹ - ۸۸

۵ - پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال تحصیلی ۹۱ - ۹۰

۶ - پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال تحصیلی ۹۳ - ۹۲

۱ - نماینده تام الاختیار دانشگاه در برگزاری آزمون های سراسری (مهر ماه سال ۱۳۷۷ تا آبان ماه سال ۱۳۸۵)

۲ - عضو کمیته تخصصی ریاضی شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی (شهریور ماه سال ۱۳۷۷ تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶)

۳ - عضو شورای آموزشی دانشگاه (تیر ماه سال ۱۳۷۴ تا آبان ماه سال ۱۳۸۵ --- شهریور ماه سال ۱۳۹۷ (ادامه دارد)

۴ - عضو کمیته راه اندازی دانشکده معماری و هنر (آذر ماه سال ۱۳۷۴ تا زمان بهره برداری از دانشکده)

۵ - عضو کمیته انفورماتیک دانشگاه (دی ماه سال ۱۳۷۴ تا آبان ماه سال ۱۳۸۵)

۶ - عضو ستاد امور ایثارگران دانشگاه (بهمن ماه سال ۱۳۷۴ تا آبان ماه سال ۱۳۸۵)

۷ - عضو شورای دانشگاه (اسفند ماه سال ۱۳۷۴ تا آبان ماه سال ۱۳۸۵ --- شهریور ماه سال ۱۳۹۷ (ادامه دارد)

۸ - قائم مقام دانشگاه (شهریورماه سال ۱۳۷۸)

۹ - مسئول علمی کنگره بین المللی غیاث الدین جمشید (اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ تا برگزاری کنگره)

۱۰ - عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی فیض (سال ۱۳۸۴ تاکنون)

۱۱ - عضو کمیته ارزیابی عملکرد دانشگاه (خرداد ماه سال ۱۳۸۹)

۱۲ - استاد مشاور فرهنگی (دی ماه سال ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴)

۱۳ - عضو شورای پژوهشی دانشگاه (شهریور ماه سال ۱۳۹۷ (ادامه دارد)

۱۴ - عضو هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه (شهریور ماه ۱۳۹۸ تا مهر ماه ۱۴۰۰)

۱۵ - عضو کمیته هماهنگی ستاد بحران بیماری کرونا (اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تا مهر ماه ۱۴۰۰)

۱۶ - نماینده ریاست دانشگاه و مسئول اجرای انتخابات دوره ششم و هفتم هیأت ممیزه دانشگاه

شنبه

 

         
           
         
           
           
           

 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 1
--
۱۰-۱۲------
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶---
ریاضی عمومی 1
--
۱۶-۱۸
مبانی جبر
-
مبانی جبر
ریاضی عمومی 1
--
۱۸-۲۰------