حمیدرضا جیحانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۵معماریدانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳مرمت بناها و بافت‌های تاریخیدانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمی گروه معماریرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

۱. مدیر گروه پژوهشی هنر و معماری، مرکز پژوهشی کاشان­‌شناسی، دانشگاه کاشان، ۱۳۹۴-۱۴۰۰.

۲. مدیر گروه پژوهشی باغ و منظر، پژوهشکده ابنیه و بافت­‌های تاریخی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، ۱۳۸۶-۱۳۸۸.

۳. قائم مقام دفتر فنی موزه­‌ها و محوطه­‌های تاریخی، معاونت معرفی و آموزش، سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۸۱-۱۳۸۴.

 

۱- پژوهشگر برگزیده، دانشگاه کاشان، ۱۳۹۹.

۲- مجری نمونۀ طرح‌های پژوهشی، دانشگاه کاشان، ۱۳۹۹.

۳-پژوهشگر برگزیده در حوزه بناها و بافت‌های تاریخی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ۱۳۹۶.

۴-  استاد نمونه آموزشی، دانشگاه کاشان، ۱۳۹۴.

۵- پژوهشگر نمونه، دانشگاه کاشان، ۱۳۹۴.

۶- داور جایزه جهانی کتاب سال و دریافت تقدیرنامه از معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۹۴.

۷- برنده جایزه و اخذ فلوشیپ، اداره پژوهانه- موزه های فریر و سکلر، مؤسسه اسمیتسونیان، ۲۰۱۲.

۸- اخذ بورس برای فرصت مطالعاتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۲۰۱۱.

۹- دانشجوی دکترای برگزیده برای اقامت پیش دکترا، مرکز مطالعات باغ و منظر، مؤسسه دامبرتون اوکس (دانشگاه هاروارد)، ۲۰۱۱.

۱۰- همکاری در تعریف و تشکیل درس باغ ایرانی و تاریخ آن، دریافت تقدیرنامه از رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶.

۱۱- پژوهشگر نمونه و دریافت تقدیرنامه از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ۱۳۸۵.

۱- تاریخ معماری ایران

۲- تاریخ و تئوری باغ ها و منظرهای تاریخی

۳- مرمت شهری

۴- طراحی معماری در محدوده های تاریخی شهری

۵- مطالعه تصویر باغ بر اساس نگارگری ایرانی و متون ادبی منظوم

 

۱. عضو کمیتۀ علمی «نخستین همایش تخصصی حفاظت و مدیریت میراث شهری»، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بهمن ۱۴۰۰.

۲. عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ مطالعات معماری ایران، دانشگاه کاشان، از ۱۳۹۹.

۳. عضو شورای فنی میراث فرهنگی شهرستان‌های کاشان و اران و بیدگل، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از ۱۳۹۸.

۴. عضو کمیتۀ راهبردی پایگاه میراث فرهنگی محوطۀ تاریخی ویگل، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از ۱۳۹۸.

۵. عضو کمیتۀ علمی «دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله»، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، اسفند ۱۳۹۷.

۶. عضو کمیتۀ راهبردی پایگاه میراث جهانی قنات‌های ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از ۱۳۹۸. (شامل ۱۱ محوطۀ میراث جهانی قنات‌های قصبه گناباد، بلده فردوس، زارچ یزد، حسن‌آباد مشیر مهریز، ابراهیم‌آباد اراک، وزوان و مزدآباد میمه، مون اردستان، گوهرریز جوپار، قاسم‌آباد و اکبرآباد بم)

۷. عضو هیأت علمی «سومین همایش بین‌امللی باستان‌شناسی و حفاظت در امتداد جادۀ ابریشم»، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دانشگاه نانجینگ و دانشگاه هنرهای کاربردی وین، کاروانسرای یام، تبریز، آبان ۱۳۹۷.

۸. عضو کمیتۀ تخصصی طرح‌های پژوهشی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، از ۱۳۹۶.

۹. عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ پژوهش نامۀ کاشان، مرکز پژوهشی کاشان­شناسی، دانشگاه کاشان، ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱.

۱۰. عضو کمیتۀ علمی و دبیر علمی «همایش ملی مطالعه و شناخت باغ­های تاریخی منطقۀ کاشان»، مرکز پژوهشی کاشان­شناسی، دانشگاه کاشان، ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶.

۱۱. عضو کمیتۀ راهبردی پایگاه میراث جهانی باغ‌های ایرانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از ۱۳۹۸. (شامل ۹ محوطۀ میراث جهانی باغ‌های پاسارگاد، ارم شیراز، چهلستون اصفهان، فین کاشان، عباس‌آباد بهشهر، شاهزاده ماهان، دولت‌آباد یزد، پهلوان‌پور مهریز و اکبریۀ بیرجند)

۱۲. عضو کمیتۀ ملی ثبت و حریم آثار غیرمنقول تاریخی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷.

۱۳. پژوهشگر مدعو، دپارتمان تاریخ هنر، دانشگاه پنسیلوانیا، فیلادلفیا، ۲۰۱۲.

۱۴. دانشجوی دکترای مهمان، مؤسسۀ اسمیتسونیان، واشنگتن دی سی، ۲۰۱۲.

۱۵. پژوهشگر برنامۀ گوناگونی هنر، بخش هنر اسلامی موزۀ هنر والترز، بالتیمور، مریلند، ۲۰۱۲.

۱۶. دانشجوی دکترای مهمان، مرکز مطالعات باغ و منظر، مؤسسۀ دامبرتون اوکس (دانشگاه هاروارد)، واشنگتن دی سی، ۲۰۱۱.

۱۷. عضو هیأت علمی « همایش ملی شناخت و معرفی مزیت­ها و ظرفیت­های احیاء و بهره­برداری از اماکن تاریخی فرهنگی»، صندوق احیاء و بهره­برداری از اماکن تاریخی فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، اردیبهشت ۱۳۸۸.

۱۸. پژوهشگر، گروه پژوهشی باغ و منظر، پژوهشکدۀ بناها و بافت‌های تاریخی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹.

۱۹. عضو کمیتۀ میراث طبیعی، در تدوین برنامۀ ملی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ۱۳۸۶.

۲۰. تعریف و راه‌اندازی گروه پژوهشی باغ و منظر، در پژوهشکدۀ بناها و بافت‌های تاریخی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵.

۲۱. عضو هیأت علمی «نخستین همایش باغ ایرانی»، سازمان میراث فرهنگی و موزۀ هنرهای معاصر تهران، ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳.

۲۲. پژوهشگر و هماهنگ کننده، برنامۀ مطالعاتی- عمرانی «حفاظت و معرفی باغ­ها و محوطه­های تاریخی»، دفتر فنی موزه­ها و محوطه­ها، سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۸۴-۱۳۸۰.

۲۳. پژوهشگر مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی (طرح بسیج توان فنی کشور برای بازسازی مناطق زلزله زده)، برنامۀ مشترک برنامۀ عمران ملل متحد (UNDP) و بنیاد مسکن، تهران، ۱۳۷۱-۱۳۷۳.

 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -