حمیدرضا جیحانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۵معماریدانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳مرمت - معماریدانشگاه هنر اصفهان

سوابق اجرایی

۱. مدیر گروه پژوهشی هنر و معماری، مرکز پژوهشی کاشان­‌شناسی، دانشگاه کاشان، از 1394.

۲. مدیر گروه پژوهشی باغ و منظر، پژوهشکده ابنیه و بافت­‌های تاریخی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، 1386-1388.

۳. قائم مقام دفتر فنی موزه­‌ها و محوطه­‌های تاریخی، معاونت معرفی و آموزش، سازمان میراث فرهنگی، 1381-1384.

۱- پژوهشگر برگزیده در حوزه بناها و بافت‌های تاریخی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 1396.

۲- استاد نمونه آموزشی، دانشگاه کاشان، 1394.

۳- پژوهشگر نمونه، دانشگاه کاشان، 1394.

۴- داور جایزه جهانی کتاب سال و دریافت تقدیرنامه از معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1394.

۵- برنده جایزه و اخذ فلوشیپ، اداره پژوهانه- موزه های فریر و سکلر، مؤسسه اسمیتسونیان، 2012.

۶- اخذ بورس برای فرصت مطالعاتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 2011.

۷- دانشجوی دکترای برگزیده برای اقامت پیش دکترا، مرکز مطالعات باغ و منظر، مؤسسه دامبرتون اوکس (دانشگاه هاروارد)، 2011.

۸- همکاری در تعریف و تشکیل درس باغ ایرانی و تاریخ آن، دریافت تقدیرنامه از رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، 1386.

۹- پژوهشگر نمونه و دریافت تقدیرنامه از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 1385.

۱. تحلیل فضاهای شهری، کارشناسی معماری.

۲. طرح مرمت بناها و بافت‌­های تاریخی، کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخی.

۳. مطالعه و شناخت بافت های تاریخی، کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخی.

۴. طرح احیاء بناها و بافت­‌های تاریخی، کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخی.

۵. آسیب‌­شناسی بناها و بافت­‌های تاریخی، کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخی.

۶. مطالعه و مرمت باغ های تاریخی، کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخی.

۷. باغ ایرانی و تاریخ آن، کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران.

۸. طرح معماری 2، کارشناسی ارشد معماری.

۹. سیر اندیشه­‌های معماری، کارشناسی ارشد معماری.

۱۰. آشنایی با مرمت، کارشناسی معماری.

۱۱. آشنایی با معماری اسلامی، کارشناسی معماری.

۱۲. زبان تخصصی، کارشناسی معماری.