مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱سنتز و بهینه سازینانو کامپوزیت اکسید تیتانیم و بررسی تاثیرنانو اسپینل منگنزو آهنس سعیدپور- ب خوشنویسان - ز برومندکنفرانس فیزیک1398-6-6
۲ساخت نانوکامپوزیت های Fe3O4@Nd2O3:Zn2 به روش رسوب اوره و بررسی اثر فوتوکاتالیستی آنها در حذف فلورسینمحسن مرادیان,بهرام خوشنویسان,مریم محمدیدومین سمینار شیمی کاربردی ایران2017-8-27
۳طراحی، ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت های Fe3O4@Nd2O3 با ساختار هسته-پوسته به روش رسوب همگن اورهمحسن مرادیان,بهرام خوشنویسان,مریم محمدیاولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت2017-8-23
۴استفاده از اوره در روش رسوب همگن برای ساخت نانوذرات Nd2O3 به عنوان یک روش جدیدمحسن مرادیان,بهرام خوشنویسان,مریم محمدیاولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت2017-8-23
۵Ab-initio study of Fe2 Cluster and bulk bcc Iron with collinear and noncollinear magnetic methods and Spin-orbit couplingمهناز محمدی,لیلا علی چراغی,بهرام خوشنویسانProceedings of the 6th International Conference on Nanostructures (ICNS6)2016-3-7
۶اثر شعاع و نوع نانولوله های تک دیواره نیتریدبور در جذب اتم های لیتیومالهه کاظمی اینکی,مریم ماله میر,بهرام خوشنویسانکنفرانس فیزیک ایران 942015-8-28
۷بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی خوشههای آهن بسیار کوچک ( 5 محاسبات نظریه تابعی چگالی اسپین-قطبیدهلیلا علی چراغی,مهناز محمدی,بهرام خوشنویسانمقاله نامه کنفرانس سیستم های بس ذره ای (کپه ای و نانو مقیاس) ، انجمن فیزیک ایران2015-11-12
۸اندازه گیری اثر امپدانس مغناطیسی بزرگ میکروتیوبهای نیکل-آهن لایه نشانی شده بر روی سیم مسی به روش الکتروشیمیایی پالسیالهام قدرتی اصفهانجق,احسان روزمه,بهرام خوشنویساندوازدهمین کنفرانس فیزیک ماده چگال انجمن فیزیک ایران2015-1-28
۹نانولوله های کربنی به عنوان مواد آند ذخیره کننده لیتیم:یک شبیه سازی دینامیک مولکولیمریم ماله میر,بهرام خوشنویسان,زهرا توانگرکنفرانس فیزیک ایران 13932014-9-8
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.