مسعود کیانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵علوم تربیتیدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷علوم تربیتیدانشگاه خوارزمی تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴روان شناسی تربیتیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه کاشان، مسئول راه اندازی آزمایشگاه روان شناسی، موسس و مدیر مرکز مشاور باور نو، مشاور و روان شناس کودک و نوجوان و تحصیلی مراکز مشاوره سازمان بهزیستی استان اصفهان، کارشناس ارشد آموزش شرکت ناظران یکتا، مدیر پژوهش شرکت سحاب صنعت گستر (گنجینه یاد).
استاد نمونه آموزشی گروه روان شناسی در سال تحصیلی ۱۳۹۵، تقدیر به عنوان نخبه توسط فرماندهی نیروی انتظامی، نفر اول آزمون دکتری دانشگاه تهران، نفر اول و دانشجوی نمونه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران، نفر اول و دانشجوی برتر کارشناسی دانشگاه اصفهان.
آمار توصیفی و استنباطی در علوم رفتاری، روان شناسی تربیتی، روان شناسی شناختی، روان شناسی یادگیری، روش تحقیق در علوم رفتاری، روان سنجی، آزمون های روانی، روش پژوهش آزمایشی، روان شناسی تجربی، روان شناسی رشد، روان شناسی کودک و نوجوان.

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
روان‌سنجی ۹-۸
-
روان‌شناسی تربیتی ۹-۸
-
۱۰-۱۲-
روان‌شناسی تربیتی ۱۱-۱۰
-
روان‌شناسی یادگیری ۱۱-۱۰
روان‌شناسی تربیتی ۱۱-۱۰
-
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶--
روش تحقیق (کمی و کیفی) ۱۵-۱۴
روان‌شناسی یادگیری و تفکر ۱۵-۱۴
روش تحقیق (کمی و کیفی) ۱۵-۱۴
-
۱۶-۱۸---
روان‌شناسی تجربی ۱۷-۱۶
پژوهش عملی - انفرادی در روان‌شناسی ۱۷-۱۶
-
۱۸-۲۰------