محمود اکبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی عمران-عمراندانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکیدانشگاه علم و صنعت ایران
دکتری۱۳۸۹مهندسی عمران-مدیریت منابع آبدانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی دانشگاه کاشانعضو هیأت علمی گروه مهندسی عمرانرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده مهندسی از سال 1397
 • مدیر گروه مهندسی عمران  از سال 1391 تا سال 1396
 • عضو ثابت کارگروه جذب مهندسی عمران دانشگاه کاشان  از سال 1390
 • عضو کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب کاشان از سال 1391
 • عضو انجمن بتن ایران از سال 1392
 • عضو شورای عمرانی دانشگاه کاشان از سال 1393
 • عضو کمیته آب و فضای سبز دانشگاه کاشان از سال 1393
 • عضو کمیته عمران و معماری دانشگاه کاشان از سال 1394
 • عضو انجمن علوم و مهندسی منابع آب
 • کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال 1396
 • کسب عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1395
 • کسب عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1392
 • تحلیل سیستمهای منابع آب
 • محاسبات نرم
 • مهندسی سیستمها
 • هیدرولیک
 • هیدرولوژی مهندسی
 • مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
 • بناهای آبی
 • مکانیک سیالات

داوری علمی برای مجلات تخصصی:

 • Water Resources Management
 • Environmental Earth Sciences
 • Water Science and technology
 • Desalination and Water Treatment
 • Amirkabir Journal of Science and Technology
 • Iranian Journal of Science and Technology
 • Journal of Hydroinformatics
 • مجله تحقیقات منابع آب
 • مجله آب و فاضلاب
 • نشریه سازه و ساخت
 • نشریه مهندسی عمران و محیط زیست تبریز
 • هیدرولیک و سازه های هیدرولیکی
 • هیدرولوژی
 • مدیریت منابع آب و تحلیل سیستمهای منابع آب
 • مهندسی سیستمها
 • بهینه سازی سازه
 • محاسبات نرم در سازه

سوابق پژوهشی

کسب مقام اول چهارمین دوره مسابقات ملی پل فولادی، تهران، خرداد 94

ساعات حضور

برنامه هفتگی دکتر محمود اکبری

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷

Tel: ۰۳۱-۵۵۹۱۲۴۵۲

Email: makbari@kashanu.ac.ir

Website: https://faculty.kashanu.ac.ir/makbari/fa

 

     ساعت

روز

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

شنبه

 

دفتر دانشکده (مراجعه دانشجویان)

 

 

مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

یکشنبه

محاسبات نرم

دفتر دانشکده (مراجعه دانشجویان)

 

مراجعه دانشجویان (درسی)

بناهای آبی

دوشنبه

 

دفتر دانشکده (مراجعه معاونین و مدیران)

جلسه شورای دانشکده

محاسبات نرم

جلسه شورای دانشگاه

مراجعه دانشجویی (در صورت عدم برگزاری جلسه)

جلسه شورای گروه عمران

 

سه شنبه

بناهای آبی

دفتر دانشکده (مراجعه همکاران دانشکده)

 

مراجعه دانشجویان (درسی)

مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

چهارشنبه

 

دفتر دانشکده

 

 

 

توضیحات

۱-در غیر از ساعات اعلام شده در صورت حضور در خدمت مراجعین محترم خواهم بود.

۲- جهت هماهنگی بیشتر قبل از مراجعه از طریق ایمیل با بنده مکاتبه شود.

۳-برای آگاهی از نمرات میانترم، پایانترم و هرگونه اطلاعات دیگری در مورد دروس به وب سایت بنده مراجعه شود.