محمود اکبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی عمران-عمراندانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکیدانشگاه علم و صنعت ایران
دکتری۱۳۸۹مهندسی عمران-مدیریت منابع آبدانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی دانشگاه کاشانعضو هیأت علمی گروه مهندسی عمرانرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده مهندسی از سال 1397
 • مدیر گروه مهندسی عمران  از سال 1391 تا سال 1396
 • عضو ثابت کارگروه جذب مهندسی عمران دانشگاه کاشان  از سال 1390
 • عضو کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب کاشان از سال 1391
 • عضو انجمن بتن ایران از سال 1392
 • عضو شورای عمرانی دانشگاه کاشان از سال 1393
 • عضو کمیته آب و فضای سبز دانشگاه کاشان از سال 1393
 • عضو کمیته عمران و معماری دانشگاه کاشان از سال 1394
 • عضو انجمن علوم و مهندسی منابع آب
 • کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال 1396
 • کسب عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1395
 • کسب عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1392
 • تحلیل سیستمهای منابع آب
 • محاسبات نرم
 • مهندسی سیستمها
 • هیدرولیک
 • هیدرولوژی مهندسی
 • مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
 • بناهای آبی
 • مکانیک سیالات

داوری علمی برای مجلات تخصصی:

 • Water Resources Management
 • Environmental Earth Sciences
 • Water Science and technology
 • Desalination and Water Treatment
 • Amirkabir Journal of Science and Technology
 • Iranian Journal of Science and Technology
 • Journal of Hydroinformatics
 • مجله تحقیقات منابع آب
 • مجله آب و فاضلاب
 • نشریه سازه و ساخت
 • نشریه مهندسی عمران و محیط زیست تبریز
 • هیدرولیک و سازه های هیدرولیکی
 • هیدرولوژی
 • مدیریت منابع آب و تحلیل سیستمهای منابع آب
 • مهندسی سیستمها
 • بهینه سازی سازه
 • محاسبات نرم در سازه

سوابق پژوهشی

کسب مقام اول چهارمین دوره مسابقات ملی پل فولادی، تهران، خرداد 94

ساعات حضور

برنامه هفتگی دکتر محمود اکبری

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

Tel: ۰۳۱-۵۵۹۱۲۴۵۲

Email: makbari@kashanu.ac.ir

Website: https://faculty.kashanu.ac.ir/makbari/fa

     ساعت

روز

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۶-۱۴

۱۸:۳۰-۱۷

۲۰-۱۸:۳۰

شنبه

دفتر دانشکده (مراجعه دانشجویان)

مراجعه دانشجویان (درسی)

محاسبات نرم

یکشنبه

دفتر دانشکده (مراجعه دانشجویان)

مراجعه دانشجویان (درسی)

مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

بناهای آبی

دوشنبه

دفتر دانشکده (مراجعه معاونین و مدیران)

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای گروه عمران

محاسبات نرم

مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

سه شنبه

دفتر دانشکده (مراجعه همکاران دانشکده)

مراجعه دانشجویان (درسی)

بناهای آبی

چهارشنبه

دفتر دانشکده

مراجعه دانشجویان (درسی)

توضیحات

۱-در غیر از ساعات اعلام شده در صورت حضور در خدمت مراجعین محترم خواهم بود.

۲- جهت هماهنگی بیشتر قبل از مراجعه از طریق ایمیل با بنده مکاتبه شود.

۳-برای آگاهی از نمرات میانترم، پایانترم و هرگونه اطلاعات دیگری در مورد دروس به وب سایت بنده مراجعه شود.