محمود اکبری

برنامه هفتگی دکتر محمود اکبری

نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

Tel: 031-55912452, Office: 307G

Email: makbari@kashanu.ac.ir

Websitehttps://faculty.kashanu.ac.ir/makbari/fa

     ساعت

روز

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

شنبه

ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت

یکشنبه

مطالعه  و پژوهش

هیدروانفورماتیک

مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

مراجعه دانشجویی

مطالعه  و پژوهش

مطالعه  و پژوهش

دوشنبه

مطالعه  و پژوهش

هیدروانفورماتیک

بناهای آبی

جلسه گروه (در صورت عدم برگزاری جلسه، راهنمایی و مشاوره دانشجویان ویژه ورودی های 1402)

مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

مراجعه دانشجویی

سه شنبه

مطالعه  و پژوهش

بناهای آبی

هیدروانفورماتیک

راهنمایی و مشاوره دانشجویان ویژه ورودی های 1402

محاسبات نرم

مطالعه  و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه  و پژوهش

محاسبات نرم

هیدروانفورماتیک

توضیحات

1-در غیر از ساعات اعلام شده در صورت حضور در خدمت مراجعین محترم خواهم بود.

2- جهت هماهنگی بیشتر قبل از مراجعه از طریق ایمیل با بنده مکاتبه شود.

3-برای آگاهی از نمرات میانترم، پایانترم و هرگونه اطلاعات دیگری در مورد دروس به وب سایت بنده مراجعه شود.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی عمران-عمراندانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکیدانشگاه علم و صنعت ایران
دکتری۱۳۸۹مهندسی عمران-مدیریت منابع آبدانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی دانشگاه کاشانعضو هیأت علمی گروه مهندسی عمرانرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده مهندسی ۱۴۰۰-۱۳۹۷
 • مدیر گروه مهندسی عمران  ۱۳۹۶-۱۳۹۱
 • عضو ثابت کارگروه جذب مهندسی عمران دانشگاه کاشان  از سال ۱۳۹۰
 • عضو کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب کاشان از سال ۱۳۹۱
 • عضو انجمن بتن ایران از سال ۱۳۹۲
 • عضو شورای عمرانی دانشگاه کاشان از سال ۱۳۹۳
 • عضو کمیته آب و فضای سبز دانشگاه کاشان از سال ۱۳۹۳
 • عضو کمیته عمران و معماری دانشگاه کاشان از سال ۱۳۹۴
 • عضو انجمن علوم و مهندسی منابع آب از سال ۱۳۹۸
 • کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۶
 • کسب عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۸
 • کسب عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۵
 • کسب عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۲
 • تحلیل سیستمهای منابع آب
 • محاسبات نرم
 • کاربرد هوش مصنوعی در مدلسازی و بهینه سازی
 • مهندسی سیستمها
 • هیدرولیک
 • هیدرولوژی مهندسی
 • مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
 • بناهای آبی
 • مکانیک سیالات

داوری علمی برای مجلات تخصصی:

 • Water Resources Management
 • Environmental Earth Sciences
 • Water Science and technology
 • Desalination and Water Treatment
 • Amirkabir Journal of Science and Technology
 • Iranian Journal of Science and Technology
 • Journal of Hydroinformatics
 • مجله تحقیقات منابع آب
 • مجله آب و فاضلاب
 • مجله مهندسی عمران شریف
 • نشریه سازه و ساخت
 • نشریه مهندسی عمران و محیط زیست تبریز
 • هیدرولیک و سازه های هیدرولیکی
 • هیدرولوژی
 • مدیریت منابع آب و تحلیل سیستمهای منابع آب
 • مهندسی سیستمها
 • هوش مصنوعی در مدلسازی
 • بهینه سازی سازه
 • محاسبات نرم در سازه

سوابق پژوهشی

کسب مقام اول چهارمین دوره مسابقات ملی پل فولادی، تهران، خرداد 94

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
ارتباط با صنعت
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
-
۱۰-۱۲
ارتباط با صنعت
هیدروانفورماتیک
هیدروانفورماتیک
بناهای آبی ۱۱-۱۰
محاسبات نرم
-
۱۲-۱۴
ارتباط با صنعت
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
بناهای آبی
هیدروانفورماتیک ۱۳-۱۲
هیدروانفورماتیک ۱۳-۱۲
-
۱۴-۱۶
ارتباط با صنعت
مراجعه دانشجویی
شورای گروه
مراجعه دانشجویی ورودی 1402
- -
۱۶-۱۸
ارتباط با صنعت
پژوهش و مطالعه
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
محاسبات نرم
- -
۱۸-۲۰
ارتباط با صنعت
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
- -