پایان نامه ها

 1. طراحی بهینه قابهای خمشی فولادی براساس عملکرد مبتنی بر تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی بوسیله الگوریتم ژنتیک- فرج ا.. بانویی (1397)
 2. طراحی بهینه قابهای خمشی فولادی سه بعدی با الگوریتم ژنتیک- محمدحسین نوذریان (1396)
 3. بهینه سازی طرح اختلاط بتن با استفاده از رویکرد تلفیقی شبیه سازی- بهینه سازی، فرشته اربابی (1395)
 4. بهینه سازی سایز گسسته و پیوسته خرپاهای دوبعدی، مقایسه الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ازدحام ذرات، مجتبی حنطه (1395)
 5. بهبود خواص مکانیکی بتن با سنگدانه بازیافتی به وسیله الیاف، مهران شیرانی (1395)
 6. بررسی خواص مکانیکی و رئولوژی بتن خودمتراکم حاوی سنگدانه های بازیافتی همراه با پوزولان میکروسیلیس (1395)
 7. طراحی بهینه میراگر جرمی تنظیم شونده با الگوریتم ژنتیک، لیلا بخشی (1395)
 8. بررسی و ارزیابی ریسک احداث تونل خط 7 متروی تهران، ابوالفضل حجازی (1395)
 9. طراحی بهینه قابهای فولادی مهاربندی شده با الگوریتم ژنتیک، محمد یاسر عبدی (1395)
 10. بررسی خواص مکانیکی بتن با درجه حرارت بالا و توسعه یک مدل شبکه عصبی برای تخمین خواص مکانیکی بتن (1395)
 11. طراحی بهینه سقف مرکب عرشه فولادی، محمد عزیزی (1395)
 12. ارزیابی رفتار لرزه ای دیوار میانقاب آجری مسلح به FRP تحت آرایش های مختلف، علیرضا سامعی (1394)
 13. توسعه مدل شبکه عصبی برای پیش بینی مقاومت برشی و خمشی تیرهای مسلح به FRP، حمید نظامی نیا (1394)
 14. طراحی بهینه قابهای فولادی با اتصالات صلب با الگوریتم ژنتیک، احمدرضا زاهدی (1394)
 15. شبیه سازی رفتار لرزه ای خطوط لوله آبرسانی فولادی پیوسته مدفون تحت اثر امواج زلزله، حامد سلامی (1393)
 16. برآورد مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی، سینا باقرزاده (1393)